Werkzaamheden Hoofdweg Oostzijde tussen de Schipholweg (N232) en de Akerdijk

De Hoofdweg Oostzijde wordt opgeknapt. Het gaat om het deel tussen de Schipholweg (N232) en de Akerdijk. Op 5 oktober 2020 start aannemer Dura Vermeer met de werkzaamheden.

Werkzaamheden aan de rijweg, parkeerstrook en stoepen

De aannemer voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Oud asfalt vervangen door nieuw asfalt.
  • Opnieuw bestraten parkeerstrook met nieuwe stenen (binnen de bebouwde kom).
  • Opnieuw bestraten stoepen met nieuwe tegels (binnen de bebouwde kom).
  • Nieuwe stoep aanleggen (buiten de bebouwde kom).
  • Instellen van een 60km-zone tussen de Schipholweg en de bebouwde komgrens.
  • De weg inrichten als fietsstraat binnen de bebouwde kom. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop ook auto’s mogen rijden. De auto’s zijn hier te gast. Aan de zijkanten en in het midden komt een zwarte asfaltstrook met een afdruk van straatstenen. Daartussenin komt rood asfalt. Zie voorbeeld hieronder:
Voorbeeld van een fietsstraat: aan de zijkanten en in het midden een zwarte asfaltstrook, daartussen rood asfalt.

Mogelijk hoogteverschil tussen uw terrein en gemeentegrond

De bodem in gemeente Haarlemmermeer zakt. Niet alleen de rijweg en stoepen maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw asfalteren en bestraten, komen de rijweg, parkeerstrook en stoepen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan een hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt ervoor dat de eerste meter van uw voetpad/inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Het ophogen van uw eigen terrein moet u zelf doen als dat nodig is. Dit komt omdat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het ophogen van hun terrein en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Privé-eigendommen in bermen en op parkeervakken verwijderen

Heeft u privé-eigendommen in de bermen of op de openbare parkeervakken staan? Zoals plantenbakken, tuinmeubilair en aanhangers (met of zonder boot)? Dan vragen wij u om deze voor maandag 5 oktober 2020 te verwijderen. 

Werkzaamheden van 5 oktober 2020 tot en met 1 februari 2021

De werkzaamheden starten maandag 5 oktober. De gemeente verwacht dat deze werkzaamheden maandag 1 februari 2021 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, bijvoorbeeld als het weer tegenzit. Veranderingen in de planning kunt u bekijken op deze pagina.

De aannemer voert de werkzaamheden in uit tussen 7.00 en 17.00 uur uit in verschillende fases:

Van 5 oktober tot en met 28 oktober – fase 1 en 2

Van de Schipholweg tot en met Hoofdweg Oostzijde huisnummer 102.
De woningen/bedrijven zijn bereikbaar vanaf de Akerdijk.
Op sommige dagen zijn de huisnummers 102 tot en met 108 alleen bereikbaar via de parkeerplaatsen naast de rijbaan.

Van 2 november tot en met 24 november – fase 3

Van Hoofdweg Oostzijde huisnummer 102 tot en met huisnummer 46.
De woningen/bedrijven tot huisnummer 102 zijn bereikbaar vanaf de Schipholweg. Huisnummer 46 is bereikbaar vanaf de Akerdijk.
Op sommige dagen zijn de huisnummers 46 tot en met 102 alleen bereikbaar via de parkeerplaatsen naast de rijbaan.

Van 4 december tot en met 1 februari – fase 4

Vanaf Hoofdweg Oostzijde huisnummer 46 tot de Akerdijk.
Huisnummers 46 tot en met 108 zijn bereikbaar vanaf de Schipholweg.

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Natuurlijk probeert de aannemer wel zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Alvast bedankt voor uw begrip.

Let op: tijdens de asfalteerwerkzaamheden zijn de woningen/bedrijven tijdelijk niet bereikbaar.

Van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 heeft de aannemer vakantie. Er zijn dan geen werkzaamheden.

De Hoofdweg Oostzijde in Lijnden wordt in delen afgesloten

Doorgaand verkeer

Tussen de Schipholweg en de Akerdijk is de Hoofdweg Oostzijde afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet.

Bestemmingsverkeer

De aannemer voert de werkzaamheden in delen uit, zodat uw woning/bedrijf zo veel mogelijk bereikbaar blijft. Als de aannemer bij u voor de deur aan het werk is, is uw woning/bedrijf tijdelijk niet bereikbaar. De aannemer zorgt ervoor dat u tijdelijk buiten het werkvak kunt parkeren. De aannemer stemt dit met u af. Uw woning/bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. Soms is dit via loopplanken.

De woningen (bedrijven) zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Zet huisvuilcontainers gewoon aan de weg

Op de ophaaldagen van Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer buiten de werkvakken aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Neem contact op als u vragen heeft

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Martijn Buitenhuis via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Hoofdweg Oostzijde Lijnden' in de onderwerpregel van uw e-mail.