Werkzaamheden Hillegommerdijk - Lisserdijk

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de Hillegommerdijk vanaf de komgrens tot aan de Lisserweg. En op de Lisserdijk vanaf de Lisserweg tot en met de kruising Lisserbroekerweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer De Jong Zuurmond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Verwijderen (frezen) van de bestaande asfaltlaag en aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag;
  • Verwijderen van het bestaande asfalt en de onderlaag (fundering) en aanbrengen van nieuwe fundering en asfalt op de Hillegommerdijk (tussen huisnummer 86 en de komgrens bij huisnummer 96);
  • Aanbrengen van bredere fietsstroken;
  • Aanleggen van parkeerplaatsen in de bermen langs het water;
  • Opnieuw inrichten van het plantsoen op de hoek van de Lisserweg;
  • Verwijderen van de chicanes op de Lisserdijk, vanaf de Lisserbroekerweg richting Buitenkaag. Let op: deze werkzaamheden zijn uitgesteld omdat er een bezwaarschrift is ingediend. Het bezwaarschrift moet eerst afgehandeld worden. Dit kan meer dan 2 maanden duren. Of de chicanes verwijderd mogen worden of moeten blijven staan, hangt af van de uitspraak. Als de chicanes verwijderd mogen worden, plant de aannemer deze werkzaamheden opnieuw in.

  • Op hoogte brengen van de dijk;
  • Opnieuw betegelen van het voetpad langs de woningen.

Planning

28 oktober tot en met 8 november

Op de Hillegommerdijk bij huisnummer 92 wordt een kleikist in de berm geplaatst. Een kleikist is een dikke kleilaag die wordt aangebracht om een dijk waterdicht te maken. Dit wordt gedaan op verzoek van Hoogheemraadschap van Rijnland om lekkage in de dijk te voorkomen.

Deze werkzaamheden konden niet gelijk met de andere werkzaamheden aan de Hillegommerdijk worden uitgevoerd.

Op 25, 26 en 27 november tussen 19.00 en 23.00 uur

Asfalteren kruising Lisserdijk en Lisserbroekerweg.

Nieuw voetpad

Omdat het voetpad opnieuw betegeld wordt, komt dit gemiddeld 5 cm hoger te liggen. Als hierdoor een hoogteverschil ontstaat met de inritten van bewoners, wordt de eerste meter van de inrit opnieuw bestraat. Zo sluiten de inritten weer aan op de nieuwe hoogte van het voetpad.Bekijk hier de

.

Geluidsoverlast

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.

Bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden is de Hillegommerdijk, tussen Lisserweg en komgrens, afgesloten voor het doorgaand verkeer. Langs de weg worden omleidingsborden neergezet.

Woningen en bedrijven

Als er voor de inrit werkzaamheden zijn, zijn de woningen en bedrijven niet bereikbaar met de auto. De woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en te voet.

Ophalen huisvuil

Meerlanden haalt het huisvuil op volgens de normale planning.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag ‘Hillegommerdijk en Lisserdijk’ in het onderwerp zetten

Project Ringdijk en Ringvaart

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een groter project. Lees meer informatie over het project Ringdijk en Ringvaart.