Werkzaamheden Haarlemmermeerstraat

De rijweg en stoepen van de Haarlemmermeerstraat worden opgeknapt.

Opnieuw bestraten rijweg en stoepen

Aannemer AW Rijneveld voert de volgende werkzaamheden uit:

Rijweg

  • Verwijderen bestaande stenen.
  • Aanbrengen fundering waar die niet aanwezig is.
  • Opnieuw bestraten met de bestaande stenen.

Stoepen

  • Verwijderen bestaande tegels en opnieuw bestraten met nieuwe tegels.
  • De bocht bij huisnummer 37b - 41 wordt ruimer gemaakt, zodat de stoep breder wordt.

Ophogen rijweg en stoepen

De bodem zakt. Daardoor komen de rijweg, stoepen en uw eigen terrein steeds lager te liggen. Door het opnieuw bestraten, liggen de rijweg en stoepen straks weer op hun oorspronkelijke hoogte. Dat betekent dat er een hoogteverschil met uw terrein ontstaan.

De aannemer zorgt ervoor dat (maximaal) de eerste meter van uw voetpad of inrit aansluit op de nieuwe hoogte van de rijweg en stoepen. De rest van uw terrein kunt u zelf ophogen als dat nodig is. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun terrein en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Werkzaamheden van 6 januari tot en met 5 maart 2021

De werkzaamheden van fase 1 zijn klaar. De planning van de rest van de werkzaamheden is aangepast. 

Van 21 december tot en met 5 januari heeft de aannemer vakantie. Er zijn dan geen werkzaamheden en de weg is open. 

De rest van de werkzaamheden start 6 januari. De gemeente verwacht dat deze werkzaamheden 5 maart 2021 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Veranderingen in de planning zetten we op deze website. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 7.00 en 16.00 uur.

Van 6 januari tot en met 29 januari – fase 2

Van huisnummer 21 tot en met huisnummer 39. 
 
Van 1 februari tot en met 10 februari – fase 3

Van huisnummer 15 tot en met huisnummer 19.

Van 11 februari tot en met 19 februari – fase 4

Van huisnummer 7 tot en met huisnummer 13.

Van 22 februari tot en met 5 maart – fase 5

Van huisnummer 2 (de drempel van het Dokter Baumannplein) tot en met huisnummer 5.

Geluid

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert natuurlijk wel zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Bedankt voor uw begrip.

Weghalen overhangende beplanting en hindernissen

De aannemer heeft genoeg ruimte nodig om de stoepen opnieuw te kunnen bestraten. Daarom moet de stoep tot aan de erfgrens vrij zijn van beplanting of andere dingen die in de weg kunnen staan. Op veel plaatsen hangt de beplanting of andere eigendommen over de erfgrens. De gemeente vraagt u daarom om dit soort dingen uiterlijk 1 week vóór de start van de werkzaamheden te snoeien of weg te halen.

Straat gedeeltelijk afgesloten

Op het deel waar de werkzaamheden zijn, is de straat afgesloten. Er worden hekken op de weg gezet. De gemeente vraagt u om uw auto in deze periode ergens anders in de wijk te parkeren. 

Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel altijd bereikbaar. Ook zijn woningen en bedrijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Van 21 december tot en met 1 januari zijn er geen werkzaamheden. De weg is dan niet afgesloten.

Eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven

Om bij u woning of bedrijf te komen op de delen waar geen werkzaamheden zijn, kunt u de straat inrijden via het Dokter Baumannplein of de Julianastraat. Dit hangt af van de werkzaamheden. Het eenrichtingsverkeer op het Dokter Baumannplein wordt daarom tijdelijk opgeheven tussen de Haarlemmermeerstraat en het Emmaplein.

Zet huisvuilcontainers buiten de werkvakken aan de weg

Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer buiten de werkvakken aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hierbij kan. 

Tijdelijke opslag materialen aannemer

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer tijdelijk materialen opslaan. Hiervoor wordt per fase een tijdelijke opslag gemaakt in de buurt van de werkzaamheden. 

Neem contact op als u vragen heeft

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Mike van Amerongen via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet 'Haarlemmermeerstraat' dan in de onderwerpregel van uw e-mail.