Werkzaamheden duiker Domineeslaan

De duiker (de grote betonnen buis die de 2 sloten met elkaar verbindt) in de Domineeslaan is gecontroleerd en het blijkt dat deze vervangen moet worden. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland is besloten om de sloot langer te maken en 2 nieuwe duikers aan te brengen.
Oude situatie:
Oude situatie duiker Domineeslaan


Nieuwe situatie:
Nieuwe situatie duiker Domineeslaan


Voordat de werkzaamheden beginnen worden eerst een aantal bomen verwijderd.
 

Werkzaamheden en planning

De firma Griekspoor voert de werkzaamheden in 2 fases uit:
 

Fase 1

  • Verwijderen bomen.
Het verwijderen van de bomen moet klaar zijn voordat het broedseizoen begint. Daarom starten deze werkzaamheden in de week van 11 maart. 15 Maart zijn de bomen verwijderd. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur.
 

Fase 2

  • Graven nieuwe sloot en aanbrengen wand langs de waterkant (beschoeiing);
  • Openbreken asfalt;
  • Aanbrengen 2 nieuwe duikers;
  • Aanbrengen bestrating. 
Deze werkzaamheden starten half mei. De precieze datum is nu nog niet bekend. Dit hangt af van de asfaltwerkzaamheden aan de Domineeslaan tussen de Troelstralaan en de Kruiswaal.
Als de precieze datum bekend is, wordt dit op borden langs de weg gezet. Ook komt de planning op deze website te staan.
 

Bereikbaarheid voor doorgaand verkeer en bewoners

Tijdens fase 1, het verwijderen van de bomen, is de Domineeslaan gewoon open voor al het verkeer.
 
Voor de werkzaamheden in fase 2 wordt de Domineeslaan alleen afgesloten als dat voor de werkzaamheden nodig is. Er worden dan omleidingsborden langs de weg gezet.
De woningen en bedrijven blijven bereikbaar via de Proosdij. 
 
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).
 

Geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder geluidsoverlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. De gemeente rekent op uw begrip daarvoor.
 

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “duiker Domineeslaan” in het onderwerp zetten.