Werkzaamheden duiker Domineeslaan

De duiker (de grote betonnen buis die de 2 sloten met elkaar verbindt) in de Domineeslaan is gecontroleerd en het blijkt dat deze vervangen moet worden. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland is besloten om de sloot langer te maken en 2 nieuwe duikers aan te brengen.

Aangepaste werkzaamheden en planning

Aannemer Griekspoor voert de werkzaamheden in 3 fases uit tussen 07.00 en 17.00 uur. De werkzaamheden in de rijbaan (fase 3) zijn tijdelijk gestopt. Als de werkzaamheden weer starten, zetten we nieuwe gele vooraankondigingsborden langs de weg. Ook plaatsen we de precieze planning op deze website. De pomp, die het water van de ene sloot naar de andere sloot pompt, en de pijp over de rijbaan blijven staan.

Planning werkzaamheden duiker Domineeslaan
Fase Werkzaamheden Situatie
Fase 1 Verwijderen van de bomen. Klaar.
Fase 2 Graven nieuwe sloot en aanbrengen beschoeiing (wand langs de waterkant). Bijna klaar.
Fase 3
  • openbreken asfalt;
  • aanbrengen 2 nieuwe duikers;
  • aanbrengen bestrating.
Tijdelijk gestopt.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden van fase 2 is de Domineeslaan open voor al het verkeer. Voor de werkzaamheden van fase 3 wordt een deel van de Domineeslaan alleen afgesloten als dit nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Er worden dan omleidingsborden langs de weg gezet. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar via de Proosdij.

Geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder geluidsoverlast worden uitgevoerd. De gemeente rekent op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken.

Situatieschets duiker Domineeslaan

Oude situatie duiker DomineeslaanOude situatie


Nieuwe situatie duiker DomineeslaanNieuwe situatie

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Wouter de Oude of Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'duiker Domineeslaan' in het onderwerp zetten.