Werkzaamheden Bennebroekerweg

Er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de rijbaan van de Bennebroekerweg. Deze werkzaamheden zouden 12 maart 2018 klaar zijn. Door de aanhoudende vorst loopt dit uit. De Bennebroekerweg gaat op maandag 19 maart 2018 weer open voor autoverkeer. Het fietspad op de Bennebroekerweg tussen de Deltaweg en Biesheuvelstraat gaat op 12 maart 2018 weer open. Het werk van 5 tot 12 maart 2018 aan het fietspad tussen de IJweg (bij het Sportcomplex Koning Willem-Alexander) en de Nieuwe Molenaarslaan worden verzet naar een later tijdstip.

Waar vinden de werkzaamheden plaats

De werkzaamheden vinden plaats aan de rijbaan én het fietspad tussen het kruispunt bij de IJweg en het kruispunt bij de Nieuwe Molenaarslaan.


Werkzaamheden Bennebroekerweg

De werkzaamheden aan de Bennebroekerweg zijn nodig voor regulier onderhoud. Ook krijgt de Bennebroekerweg een andere inrichting. Dit maakt de nieuwe woonwijk Zuiderhoeven goed bereikbaar.

Het werk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vervangen van de fundering en het asfalt rijbaan tussen de IJweg en de Nieuwe Molenaarslaan.

  • Aanbrengen van fietsoversteken en voetgangersoversteken en het verkeersveilig maken van de kruisingen bij de nieuwe bruggen naar woonwijk Zuiderhoeven.

  • Kappen van de bomen tussen het fietspad en de rijbaan vanaf de IJweg tot de Nieuwe Molenaarslaan.

  • Planten van nieuwe bomen tussen de IJweg en de Nieuwe Molenaarslaan aan de zijde van de Bennebroekertocht.

  • Aanbrengen van nieuwe lichtmasten tussen de IJweg en de Nieuwe Molenaarslaan en op de bruggen.

  • Aanbrengen van een trottoir tussen Biesheuvelstraat en Deltaweg.

  • Aanbrengen van een haag tussen het fietspad en de rijbaan vanaf IJweg tot Deltaweg.


Gevolgen voor auto’s

Sinds maandag 22 januari 2018 is de rijbaan op de Bennebroekerweg tussen de IJweg en de Nieuwe Molenaarslaan afgesloten voor autoverkeer. De Bennebroekerweg gaat op maandag 19 maart 2018 weer open voor autoverkeer.

De omleidingsroute loopt via de IJweg, Noordelijke Randweg en de N205 of omgekeerd, zie afbeelding 1. De omleidingsroute staat ook aangegeven met borden langs de kant van de weg.

Afbeelding 1: Omleidingsroute autoverkeer:


Gevolgen voor het fietsverkeer

Van maandag 19 februari tot en met maandag 12 maart 2018 is het fietspad op de Bennebroekerweg tussen de Deltaweg en de Biesheuvelstraat afgesloten. Zie afbeelding 2.

Voor fietsers geeft de gemeente de omleidingsroutes ook aan met borden langs de kant van de weg. Indien nodig worden verkeersregelaars ingezet.

Afbeelding 2: Omleidingsroute fietsers van maandag 19 februari tot en met maandag 12 maart 2018.


Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Ron Kardol via 0900 1852. Of mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Werkzaamheden Bennebroekerweg'.