Werkzaamheden bedrijventerrein de Weeren

Bedrijventerrein De Weeren heeft, vanuit de gemeente, het afgelopen jaar extra aandacht gekregen voor handhaving en toezicht. Naast deze extra aandacht, start aannemer De Jong Zuurmond binnenkort met een aantal werkzaamheden aan de Weerenweg, Venenweg en Kruiswaal. Fase 1 tot en met 7 is klaar. Fase 8 is inmiddels gestart.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden zijn rond 26 november gestart en we verwachten dat deze eind juni 2019 klaar zijn. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
 
De wegen worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Uw bedrijf blijft wel bereikbaar. De aannemer zorgt er voor dat bestemmingsverkeer over de weg  kan rijden. Soms is dit via een rijstrook dus dit kan enige vertraging opleveren.

Fase 2 – van 7 januari tot en met 19 februari


Het aanleggen van aansluitingen om regenwater apart op te vangen (hemelwaterafvoerleidingen) op 13 plaatsen. Deze lopen vanuit het voetpad tot in een put in de rijbaan in de Weerenweg, Venenweg en Kruiswaal.
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur.

Fase 3 – van 11 februari tot en met 21 juni

  • Het asfalteren van de Weerenweg, een deel van de Venenweg en de Kruiswaal;
  • Het opnieuw bestraten van openbare voetpaden en parkeervakken langs de Weerenweg, een deel van de Venenweg en de Kruiswaal. Hiervoor wordt voor een deel de bestaande materialen gebruikt en voor een deel nieuwe materialen.

De werkzaamheden in fase 3 worden verdeeld in 5 onderdelen. We noemen dit fase 4 tot en met fase 8.
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur. Behalve het glad maken van de fundering en het aanbrengen van asfalt. Dit wordt in de avond en nacht uitgevoerd. De precieze planning van deze avonden/nachten is nu nog niet bekend. 

Fase 4 – van 11 februari tot en met 8 maart


Kruiswaal tussen de Domineeslaan en Venenweg.

Fase 5 – van 11 tot en met 29 maart


Venenweg tussen de Kruiswaal en Weerenweg.

Fase 6 – van 1 tot en met 26 april


Weerenweg tussen de Venenweg en tot huisnummers 28 en 29.

Fase 7 – van 29 april tot en met 17 mei


Weerenweg tussen huisnummers 28 en 29 en tot en met huisnummers 18 en 25.

Fase 8 – van 20 mei tot en met 5 juli


Weerenweg tussen huisnummers 18 en 25 en tot en met de Leeweg 299 D.

 
Een deel van de openbare parkeerplaatsen ligt op eigen terrein. Op deze tekening kunt u zien om welke parkeerplaatsen het gaat.

Bent u huurder? Uw verhuurder moet deze parkeerplaatsen aanpassen. U kunt hierover contact opnemen met uw verhuurder.

Bent uw eigenaar? Dan moet u deze parkeerplaatsen aanpassen volgens de gemeentelijke eisen van inrichting.
 
De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder geluidsoverlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken.

Uw contactpersoon

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Mike van Amerongen via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'De Weeren' in het onderwerp zetten.