Werkzaamheden aan de duiker in de Domineeslaan

De duiker (de grote betonnen buis die de 2 sloten met elkaar verbindt) in de Domineeslaan is gecontroleerd en het blijkt dat deze vervangen moet worden. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland is besloten om de sloot langer te maken en 2 nieuwe duikers aan te brengen.

Aangepaste werkzaamheden en planning

Op 31 augustus start aannemer Griekspoor weer met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn deze op 6 oktober 2020 klaar. De werkzaamheden in de rijbaan waren tijdelijk gestopt. Dat kwam doordat er PFAS (chemische stoffen) in de bodem zat. Ook bleek er een grote waterleiding op een andere plek te liggen dan verwacht.

De planning kan aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als de planning aangepast wordt, leest u dat op deze pagina.

De aannemer voert deze werkzaamheden uit:

  • openbreken asfalt.
  • aanbrengen 2 nieuwe duikers.
  • aanbrengen bestrating.

Aannemer Griekspoor voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur. Tegelijk met deze werkzaamheden past PWN de waterleiding aan en Liander de gasleiding.

Bereikbaarheid

Voor de werkzaamheden wordt de Domineeslaan afgesloten voor al het verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet.

Geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De gemeente rekent op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.

Situatieschets duiker Domineeslaan

Oude situatie duiker Domineeslaan

Oude situatie

Nieuwe situatie duiker Domineeslaan

Nieuwe situatie

 

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Duiker Domineeslaan' in de onderwerpregel van uw bericht.