Werkzaamheden aan de duiker in de Domineeslaan

De duiker (de grote betonnen buis die de 2 sloten met elkaar verbindt) in de Domineeslaan is gecontroleerd en het blijkt dat deze vervangen moet worden. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland is besloten om de sloot langer te maken en 2 nieuwe duikers aan te brengen.

Aangepaste werkzaamheden en planning

Aannemer Griekspoor voert de werkzaamheden in 3 fases uit tussen 07.00 en 17.00 uur. De werkzaamheden in de rijbaan (fase 3) zijn tijdelijk gestopt. Dat komt doordat er PFAS in de bodem zit. Ook blijkt er een grote waterleiding op een andere plek te liggen dan verwacht.

We verwachten in het 2e kwartaal van 2020 verder te kunnen gaan met de werkzaamheden. De precieze startdatum is nu nog niet bekend. Dit hangt ook af van de werkzaamheden van PWN aan de waterleiding. Als de werkzaamheden weer starten, zetten we nieuwe gele vooraankondigingsborden langs de weg en passen we deze website aan.

Planning werkzaamheden duiker Domineeslaan
Fase Werkzaamheden Situatie
Fase 1 Verwijderen van de bomen Klaar
Fase 2 Graven nieuwe sloot en aanbrengen beschoeiing (wand langs de waterkant) Bijna klaar
Fase 3
  • openbreken asfalt
  • aanbrengen 2 nieuwe duikers
  • aanbrengen bestrating
Tijdelijk gestopt

Bereikbaarheid

Voor de werkzaamheden van fase 3 wordt een deel van de Domineeslaan alleen afgesloten als dit nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Er worden dan omleidingsborden langs de weg gezet. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar via de Proosdij.

Geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De gemeente rekent op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.

Situatieschets duiker Domineeslaan

Oude situatie duiker Domineeslaan

Oude situatie

Nieuwe situatie duiker Domineeslaan

Nieuwe situatie

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Wouter de Oude of Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'duiker Domineeslaan' in het onderwerp zetten.