Welgelegen: drainageproject deelplan B en C

De gemeente is bezig met het voorbereiden van het drainageproject deelplan B en C in de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. Op deze pagina vindt u de planning van de werkzaamheden en informatie over de klankbordgroep met bewoners.

Stukje geschiedenis - Waterplan Welgelegen

Het oorspronkelijke drainageproject in Welgelegen bestond uit drie deelplannen. Het oostelijke deel (plan A) is in 2013 uitgevoerd. Het westelijke deel (plannen B en C) is daarna, in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, uitgesteld. Tot nu. 

De voorbereiding voor dit westelijke deel is ondertussen gestart. De bedoeling is om hier niet alleen drainage aan te brengen maar ook andere zaken aan te pakken. Zoals: de stoepen, de wegen, het riool, het groen, de openbare verlichting, het nemen van klimaatmaatregelen (klimaatadaptatie), duurzaamheid, parkeren, maatregelen in het verkeer en afval. We noemen dit een ‘integraal’ project. Zoveel mogelijk zaken in één keer aanpakken. Hierdoor is er misschien wel veel overlast tegelijk tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, maar is de overlast wel korter. En, de wijk kan er na de werkzaamheden weer vele jaren tegenaan.

We zijn ondertussen aardig op weg

We hebben een ingenieursbureau, HB Adviesbureau, gevraagd om het voorlopig ontwerp te maken. Ook zijn er de afgelopen maanden verschillende onderzoeken in de wijk uitgevoerd. Zoals landmeten, proefsleuven graven en bodemonderzoek. En we zijn gestart met klankbordgroep Welgelegen.

Klankbordgroep Welgelegen praat en denkt mee

Na een oproep van de gemeente in juni 2021, heeft een aantal bewoners zich aangemeld om deel te nemen aan klankbordgroep welgelegen. Ook zit er iemand van dorpsraad Nieuw-Vennep in de  klankbordgroep en een afgevaardigde van basisschool Het Mozaïek. 

Na de zomervakantie is de klankbordgroep, samen met de gemeente en HB Adviesbureau, aan de slag gegaan om het voorlopig ontwerp te maken. 

Er zijn totaal 4 klankbordgroep bijeenkomsten. De onderwerpen die de klankbordgroep bespreekt tijdens de bijeenkomsten gaan over groen in de wijk, maatregelen in het verkeer, het afvoeren van regenwater (drainagesysteem) en maatregelen voor het klimaat dat aan het veranderen is. 

De 1e klankbordgroep bijeenkomst

In september is de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Deze 1e bijeenkomst was digitaal en stond in het teken van elkaar leren kennen en afspraken maken over het proces. Ook heeft de klankbordgroep, samen met het projectteam van de gemeente en HB adviesbureau, gesproken over wat het project precies inhoud. En, welke rol er is weggelegd voor de klankbordgroep leden.  

De 2e klankbordgroep bijeenkomst

De 2e bijeenkomst was in oktober. Deze bijeenkomst was niet digitaal maar met elkaar in een vergaderruimte. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de stoepen en wegen (verharding) in de wijk en het verkeer. Er was een verkeerskundige aanwezig om uitleg te geven over de verschillende ontwerpkeuzes.

Samen met de klankbordgroep leden zijn de problemen besproken en op een rijtje gezet. Dan kunnen we in het ontwerp rekening houden met deze informatie. Ook hebben we gesproken over het weghalen van ‘verharding’ op sommige plekken zodat er meer groen in de wijk kan komen.  

De 3e klankbordgroep bijeenkomst

In november was de 3e bijeenkomst. Deze stond in het teken van ‘groen’, een belangrijk onderwerp. Groen is niet alleen een belangrijk onderwerp voor de bewoners, maar ook voor de gemeente. 

In de middag was er een wandeling door de wijk onder begeleiding van een ecoloog. Een ecoloog onderzoekt de verbanden tussen planten, dieren en de mens in een bepaald gebied. 

Alle deelnemers aan deze wandeling hebben nieuw of ander begrip gekregen over de ecologie in de wijk. Ook was er een groenspecialist aanwezig om vragen van de klankbordgroep leden te beantwoorden. De groenspecialist heeft bijvoorbeeld uitgelegd waarom we een flink aantal bomen willen kappen en deze willen vervangen door nieuwe bomen. Ook zijn de ideeën/plannen (visie) voor het toekomstige groen in de wijk besproken met de klankbordgroep leden. 

Verder zijn er verschillende ontwerp opties besproken voor de Raiffeisenstraat en Warande. De klankbordgroep leden hebben aangegeven wat zij het liefst zouden willen. 

De 4e klankbordgroep bijeenkomst

In december staat de 4e bijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst staat het onderwerp ‘blauw’ of te wel ‘water’ op de agenda. Ook een belangrijk onderwerp. Welke maatregelen zijn er nodig om de wijk ‘toekomstbestendig’ te maken? Dit heeft voor een groot deel te maken met de ‘waterhuishouding’, het afvoeren van regenwater (drainagesysteem). En het nemen van klimaatmaatregelen (klimaatadaptatie) voor het klimaat dat aan het veranderen is. 

Gemeente verwerkt opgehaalde informatie in voorlopig ontwerp

Alle informatie die we ontvangen verwerken we, voor zover dit mogelijk is, in het voorlopig ontwerp. Dit voorlopige ontwerp laten we, in 2022, zien aan alle bewoners van de wijk. 
Daarna werken we het voorlopig ontwerp technisch verder uit. We verwachten momenteel dat we in 2023 met de eerste werkzaamheden in de wijk kunnen starten. 

Zelf klimaatmaatregelen nemen

Wilt u zelf aan de slag met klimaatmaatregelen om regenwateroverlast te voorkomen op uw eigen terrein? Hittestress tegengaan? Uw woning verduurzamen? Wilt u meer weten of advies krijgen over deze onderwerpen? Kijk dan eens op de website van de stichting NMCX. Dit is het centrum voor duurzaamheid in de regio Haarlemmermeer. 

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Idzard Grovenstein, via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan ‘Welgelegen’ in het onderwerp.