Welgelegen: drainageproject deelplan B en C

De gemeente is bezig met het voorbereiden van het drainageproject deelplan B en C in de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. Op deze pagina de planning van de werkzaamheden. De gemeente nodigt betrokken bewoners uit om mee te praten het projectgebied. Het drainageproject biedt kansen om bijvoorbeeld de vakken met planten te verplaatsen of een waterspeelplaats te maken.

Planning van de werkzaamheden 

5 juli tot en met 6 augustus: inmeten projectgebied 

In deze periode meet Landmeetkundig bureau Facto Geo het projectgebied in.  Het inmeten gebeurt voor het grootste deel in de openbare ruimte (gemeentegrond). Maar soms is het nodig om bijvoorbeeld de dorpels van woningen en gebouwen in te meten. Of de paden die aansluiten op de openbare ruimte. Deze meetgegevens gebruiken we voor het maken van het ontwerp.  
Geef de medewerkers van Facto Geo alstublieft de ruimte om hun werk te doen. Als u wilt, kunt u hen vragen een legitimatiebewijs te laten zien.  

23 augustus tot en met 24 september: graven proefsleuven 

In deze periode graaft aannemer Van Baarsen ongeveer 100 proefsleuven. We moeten precies moeten weten waar alle kabels en leidingen liggen, voordat we starten met de drainagewerkzaamheden. Natuurlijk hebben we hier tekeningen van, maar de kabels en leidingen liggen in het echt vaak net op een iets andere plek of diepte. De proefsleuven worden meestal in de stoep of berm gegraven. 
De planning kan iets afwijken, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. De aannemer voert de werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00 uur en 17.00 uur. 

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.  

Gezocht: deelnemers klankbordgroep 

Woont u in het projectgebied van Waterplan Welgelegen deelplan B en C? Dan nodigen wij u van harte uit om met ons mee te denken en mee te praten over het drainageproject en over een aantal onderwerpen. We kunnen niet met alle bewoners aan tafel zitten, daarom is er plaats voor maximaal 15 bewoners. Zij praten dan namens alle bewoners van het projectgebied (deelplan B en C) in Welgelegen. Hiervoor zoeken we bewoners uit verschillende delen van de wijk, van allerlei leeftijden, met en zonder thuiswonende kinderen. Ook vragen we iemand van de dorpsraad en van basisschool Het Mozaïek om mee te doen aan deze klankbordgroep. 
De uitkomsten van de klankbordgroep nemen we mee in het maken van het voorlopige ontwerp. Als dit klaar is, nodigen we alle bewoners van het projectgebied uit om het voorlopige ontwerp te bekijken en hierop te reageren.  

Onderwerpen

De klankbordgroep bespreekt onder andere de volgende onderwerpen: 

  • Groen - zoals het park bij Zwanenwater en het verplaatsen van plantvakken.
  • Grijs - bijvoorbeeld de rijbanen, verkeersdrempels, fietsenrekjes, sluipverkeer.
  • Blauw - denk aan wadi's, een mogelijke waterspeelplaats, inspelen op het veranderen van het klimaat.

Waar en wanneer 

We willen 4 keer bij elkaar komen. De datums hiervoor zijn nog niet bekend, maar in ieder geval niet in de periode van de zomervakantie (12 juli tot en met 20 augustus)  en in ieder geval buiten kantoortijd. De gemeente maakt een agenda met de eerdergenoemde 3 thema's: groen, grijs en blauw. De andere deelnemers kunnen ook agendapunten aanleveren. De agenda sturen we ruim van te voren, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. We maken ook een verslag van de bijeenkomsten met een actielijst. Het hangt van de coronamaatregelen af of we elkaar straks digitaal (via internet) ontmoeten of in het echt.  

Aanmelden voor de klankbordgroep

Wilt u meepraten en meedenken over de inrichting van het drainageproject van de wijk waar u woont? U kunt zich tot en met 1 augustus voor de klankbordgroep opgeven via dit aanmeldformulier. U leest daar ook de spelregels voor deelname.  Wij zien uit naar uw deelname!  

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Idzard Grovenstein, via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan a.u.b. ‘Welgelegen’ in het onderwerp.