Vervangen bomen Koekoekslaan

De bomen langs de Koekoekslaan, behalve één wilg, zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom worden deze bomen gekapt en vervangen door nieuwe bomen. De kapvergunning is eerder aangevraagd en verleend. De aannemer start 11 februari met het kappen van de bomen.
Vanaf 4 maart 2019 vervangt de aannemer het asfalt van de Koekoekslaan. Ook worden de klinkers  op gemeentelijk terrein vervangen. Deze werkzaamheden duren tot half maart. De precieze duur van de werkzaamheden is niet bekend, dat ligt aan het weer. Ongeveer 2 weken voordat deze werkzaamheden starten, krijgt u nog een brief over onder andere de bereikbaarheid van woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden..
 
Als het kappen van de bomen, het asfalteren en het leggen van de klinkers klaar is, worden er nieuwe bomen geplant langs de Koekoekslaan. Het is de bedoeling om de bomen nog in dit plantseizoen (voor 1 april 2019) te planten. Als het asfalteren en leggen van de klinkers uitloopt tot na 1 april, worden de bomen in het najaar (volgende plantseizoen) geplant.
 

Inloopbijeenkomst

Medewerkers van de gemeente gaven uitleg over de bomen, het asfalteren en het vervangen van de klinkers. Na de bijeenkomst zijn er een aantal vragen en reacties binnengekomen. Deze zijn samen met de antwoorden van de gemeente in een reactieoverzicht gezet. Een samenvatting van de reacties en de antwoorden staat hieronder.
 
De meeste reacties gingen over de hoogte van de populieren. De bewoners willen niet dat de populieren het zonlicht op de zonnepanelen tegenhouden en het signaal van de schotel remmen. De bewoners willen voor de woonhuizen geen bomen of iepen in plaats van populieren. Er komt wel een volledige rij bomen. De populieren en iepen worden zo geplant, dat er voor de woningen iepen komen te staan.

De tekening is aangepast.

Ook kwamen er vragen binnen over de aanleg van riolering, gas, kabel en glasvezel en het neerzetten van bankjes.
Dit valt niet onder dit project. Deze vragen zijn doorgegeven aan de gebiedsbeheerder.
 
De bewoners die door hebben gegeven dat zij het complete reactieoverzicht wilde ontvangen, hebben een e-mail gekregen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

 

De nieuwe bomen:


Canadese populier

A. Canadese populier (Populus canadensis ‘Koster’) hoogte 20-25 m, breedte 15-20 m;

Iep

B. Iep (Ulmus minor ‘Lutece’) hoogte 12-15 m, breedte 4-6 m;

Knotwilg

C. Knotwilg (Salix alba ‘Chermesina’) hoogte 12-18 m, breedte 8-12 m.

 
De nieuwe losstaande heesters:

Krent

D. Krent (Amelanchier lamarckii) hoogte 6-8 m, breedte 2-4 m;

Kardinaalsmuts

E. Kardinaalsmuts (Euonymus alatus) hoogte 2-3 m, breedte 2-3 m;

Vuilboom

F. Vuilboom (Frangula alnus) hoogte 4-6 m, 2-4 m;

Gelderse roos

G. Gelderse roos (Viburnum opulus) hoogte 3-4 m, breedte 2-4 m.
 
 

Contactpersoon

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Stan van der Laan via telefoonnummer 0900 – 1852.