Vervangen bomen Dr. Heijepad

De gemeente vervangt de huidige bomen aan het Dr. Heijepad in Abbenes door nieuwe, jonge bomen. De populieren die er nu staan zijn in slechte conditie. Voor de veiligheid van de fietsers worden deze 82 bomen gekapt. Ook de wortels worden weggehaald.

In dit gebied is het bedrijf Tennet bezig met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding. Voor deze leiding hebben zij binnen het plangebied al 32 bomen gekapt. Daarvan worden alleen nog de wortels verwijderd.


Ruimte voor nieuwe bomen

Er moet ruimte gemaakt worden voor het herplanten van nieuwe bomen. Daarom wordt ook een deel van het bosplantsoen gekapt. In totaal worden er 83 nieuwe populieren geplant. De onderlinge afstand tussen deze bomen wordt groter dan voorheen. Hierdoor krijgen de de bomen meer groeiruimte.


Planning

In het voorjaar van 2018 wordt de eerste helft van de bomen geplant, in het najaar de andere helft. De 83 bomen worden niet in één keer geplant, omdat de leverancier niet het totale aantal bomen in één keer kan leveren.


Tekeningen

Bekijk het kapoverzicht van de bomen (660.48 kB).

Bekijk de tekening van de aanleg van de nieuwe bomen (1.89 MB).


Bereikbaarheid

Het aanwezige fietspad is al afgesloten voor fietsers en voetgangers in verband met de aanleg van de hoogspanningsleiding door Tennet. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de bomen maken we gebruik van de bestaande afzetting en blijven de bestaande omleidingsroutes van toepassing.


Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Stan van der Laan via telefoonnummer 0900 – 1852. Of stuur een e-mail naar: info@haarlemmermeer.nl. Gebruik dan 'Dr. Heijepad' als onderwerp van de e-mail.