Vervangen bomen Dr. Heijepad

De gemeente vervangt de huidige bomen aan het Dr. Heijepad in Abbenes door nieuwe, jonge bomen. De populieren waren in slechte staat. Voor de veiligheid van de fietsers zijn deze 82 bomen gekapt. Ook de wortels zijn weggehaald.

In dit gebied is het bedrijf Tennet bezig met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding. Voor deze leiding hebben zij binnen het plangebied al 32 bomen gekapt. Daarvan worden alleen nog de wortels verwijderd.


Ruimte voor nieuwe bomen

Er moest ruimte gemaakt worden voor het herplanten van nieuwe bomen. Daarom werd ook een deel van het bosplantsoen gekapt. In totaal worden er 83 nieuwe populieren geplant. De onderlinge afstand tussen deze bomen wordt groter dan voorheen. Hierdoor krijgen de de bomen meer groeiruimte.


Planning

De 83 nieuwe bomen worden in het najaar geplant. 


Tekeningen

Bekijk op onderstaande tekening het kapoverzicht van de bomen.

dr heijepad kapoverzicht


Bekijk op onderstaande tekening waar de nieuwe bomen komen.

dr heijepad aanleg nieuwe bomen

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Stan van der Laan via telefoonnummer 0900 – 1852. Of stuur een e-mail naar: info@haarlemmermeer.nl. Gebruik dan 'Dr. Heijepad' als onderwerp van de e-mail.