.
  • Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Verrijkingssessie voor omwonenden: windenergie

Bedankt voor uw interesse in de verrijkingssessie. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

In januari 2021 krijgen alle omwonenden en andere betrokkenen inzage in de mogelijke inrichting van zonneakkers en windmolens in de zoekgebieden. Zij mogen dan reageren op deze voorstellen.

Heeft u een bericht ontvangen van een ontwikkelaar? Dan kunt u beter contact opnemen met de projectontwikkelaar, via: 

De Groene Energie Corridor: info@degroeneenergiecorridor.nl

IX Solar: sven.kamphues@ixzon.nl

Vattenfall: maarten.scholten@vattenfall.com