.

Verkeer

Op het gebied van verkeer verandert er veel in Badhoevedorp. Zo zorgt het omleiden van de A9 voor andere verkeersbewegingen in het dorp. Daarom komt de gemeente met een vernieuwing van het Verkeersstructuurplan (VSP). In een VSP wordt afgesproken wat de toekomstige hoofdverkeersstructuur wordt. Deze structuur is de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving. Op 25 november is er een inloopavond om iedereen te informeren over de verkeersstructuur.

Verkeersstructuurplan 2008 en 2013

In 2008 is een Verkeersstructuurplan gemaakt voor het dorp. Dit plan is in 2013 vernieuwd. Voor het VSP van 2008 en 2013 is bekeken hoe de verkeerssituatie zou worden ná het omleggen van de A9 en de nieuwe inrichting van dat gebied. Dat is gedaan met tellingen op straat en via berekeningen voor de toekomst met een model.

Het model berekent hoe in de toekomst de verkeersbewegingen zijn. In het model staan alle wegen van Badhoevedorp, de maximaal toegestane snelheid en het aantal bewoners of werknemers in Badhoevedorp. Ook houdt het model rekening met een groei of krimp van de economie. Zo geeft het model een goede voorspelling van de toekomstige verkeersbewegingen. Voor extra zekerheid worden er daarnaast nog controles gedaan door het doen van tellingen op straat.

Na het omleggen van de A9 is de Schipholweg de belangrijkste ontsluitingsweg geworden. Vanaf de Schipholweg zou het verkeer via vijf lanen het dorp in gaan (Oleanderlaan, de Kamerlingh Onneslaan via Sloterweg en Kepplerstraat, Sloterweg, Pa Verkuijllaan en Schuilhoevelaan). Hierdoor rijdt het verkeer niet meer van west naar oost dwars door het dorp, maar kiest het verkeer afhankelijk van de bestemming waar het het dorp ingaat.

Vernieuwing Verkeersstructuurplan 2019

De omlegging van de A9 heeft een positief effect op de autobewegingen in Badhoevedorp. Dit blijkt uit verkeerstellingen op de Robert Kochstraat in januari 2018.  Deze verkeerstelling is een goede graadmeter voor een rondje door het dorp richting de Kamerlingh Onnes- en vervolgens Burgemeester Amersfoordtlaan. De verkeersafname op die straat was de aanleiding om de voorgestelde maatregelen uit het VSP van 2008 en 2013 opnieuw te bekijken. Het toegepaste verkeersmodel is gevuld met de meest recente informatie.  Nieuwe berekeningen met dit verkeersmodel laten zien dat er minder verkeer door het dorp rijdt dan verwacht. Ook zonder dat de Kamerlingh Onneslaan wordt doorgetrokken en zonder aanpassingen op het kruispunt Sloterweg, blijkt de Schipholweg goed te werken als ontsluitingsweg. De gemeente komt daarom met een vernieuwing van het VSP, waarbij:

  • De Robert Kochstraat een 30 kilometerweg kan worden;
  • Het doortrekken van de Kamerlingh Onneslaan niet nodig is;
  • Het aanpassen van het kruispunt Sloterweg/Schipholweg niet nodig is.

Eind 2019 neemt het college van B&W naar verwachting een besluit over het Verkeerstructuurplan 2019. Vervolgens wordt het VSP ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2020 zal plaatsvinden.
Het concept Verkeersstructuurplan zal eind 2019 op deze website worden geplaatst.

Inloopavond verkeer

De wijzigingen zijn opgenomen in de verkeerskaart 2019. Deze verkeerskaart is eind oktober 2019 gemaakt. De aanpassingen die op deze kaart te zien zijn, zijn nog onder voorbehoud van besluitvorming. Op de kaart zijn ook maatregelen te zien die al eerder bekend waren, zoals de afwaardering van de Schipholweg en de knip in de Zeemanlaan.

De verkeerskaart was 2 november te zien op de informatiemarkt en we organiseren een inloopavond om iedereen te informeren over de verkeersstructuur. De inloopavond is op maandagavond 25 november van 19.00 - 20.30 uur in Q Beach, Sloterweg 149.

Heeft u vragen over de verkeerskaart? Neem dan contact op met het projectteam van de gebiedsontwikkeling via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Verkeer Badhoevedorp".

Kaart met de hoofdstructuur voor het verkeer in Badhoevedorp.

 
De verkeerskaart van de hoofdstructuur is ook als pdf te downloaden:

 
De eerdere Verkeersstructuurplannen zijn als pdf te downloaden:

Contact

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met het projectteam van de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Verkeer Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.