Verbindend bouwwerk aan de voorgevel

Een verbindend bouwwerk is een bouwwerk dat op de grond staat en wordt gebouwd tussen de voorgevel van de woning en een vrijstaande bergruimte in de voortuin. Wilt u een verbindend bouwwerk aan de voorgevel bouwen? Beantwoord onderstaande vragen en controleer of u dit zonder vergunning mag doen.

Let op: deze check gaat om het bouwen aan de voorgevel. Wilt u een verbindend bouwwerk aan de zij- of achtergevel bouwen? Ga dan naar de check voor 'Bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied'.

Alle uitleg bij de vragen komt van het landelijke Omgevingsloket (BZK versie 2018).

Gaat u op of aan een woning bouwen? Of gaat u bouwen op een erf dat bij een woning hoort?

Ligt de grond waarop u gaat bouwen rondom uw woning? En bent u de enige die de grond gebruikt omdat u er woont? Dan is die grond uw erf. Loopt er een voetpad over uw grond dat ook door de buren gebruikt wordt? Dan hoort dat deel van de grond niet bij uw erf. Vooral bij grotere tuinen kan het zijn dat niet alle grond waarop u wilt bouwen bij uw erf hoort. Heeft een deel van uw tuin bijvoorbeeld een bijzondere bestemming, zoals bos of agrarisch? Dan hoort dit deel niet bij uw erf. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente via 0900 1852

Gaat u bouwen bij een recreatiewoning, een tijdelijke woning, een woonwagen of een bedrijfswoning?
Gaat het om werkzaamheden in, aan of op een monument? Of om werkzaamheden op een erf bij een monument?

De monumentenlijst kunt u opvragen bij team Vergunningen via vergunningenbp@haarlemmermeer.nl.

Gaat het om beschermd dorpsgezicht?

Twijfelt u of uw bouwwerk een beschermd dorpsgezicht is? Neem dan contact op met team Vergunningen via vergunningenbp@haarlemmermeer.nl.

Verbindt u de woning met een bestaand bijgebouw vóór de voorgevel?

Is de afstand tussen het bijgebouw en de oorspronkelijke voorgevel van de woning meer dan 2,5 meter?

Is het verbindend bouwwerk breder dan het bijgebouw?

Komt het dak van het verbindend bouwwerk meer dan 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping uit?

Krijgt het verbindend bouwwerk een plat dak?

U heeft een omgevingsvergunning nodig. Vraag een omgevingsvergunning aan op de website van het Omgevingsloket