Veelgestelde vragen Parklaan

Heeft u vragen over de proef of de werkzaamheden in de Parklaan en de Draverslaan? Kijk dan eerst of uw vraag op deze pagina staat. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900 1852.

Heeft u vragen over de proef? Vraag dan naar Jack Smit. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Vraag dan naar Peter Koper. Wilt u liever mailen? Dat kan ook:  info@haarlemmermeer.nl. Zet 'Parklaan' bij het onderwerp van uw e-mail.

Overzicht veelgestelde vragen  

Nieuwe parkeerregels

Parkeren voor vergunninghouders, betaald parkeren

Parkeervergunningen, uitritvergunning

Handhaving & overlast door parkeren

 

  Herinrichting (2020)

  Ontwerp - tekening

   

  Parkeervakken, aantal parkeerplaatsen

  Bomen en groenstrook

  Overlast door water, boomwortels, spoorvorming

  Stoplichten & sluipverkeer

   

  Antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe parkeerregel

  Waarom nieuwe parkeerregels?

  In de Parklaan / Draverslaan in Hoofddorp is een hoge parkeerdruk. Inwoners vragen al langere tijd om een oplossing. Dit gebied viel onder de parkeerschijfzone (blauwe zone) rondom het centrum van Hoofddorp. Parkeren was mogelijk langs een blauwe lijn, waarbij soms ook voor inritten werd geparkeerd. De gemeente zoekt een oplossing waarbij:

  • parkeren door winkelend publiek wordt tegengegaan,
  • de parkeerdruk minder wordt,
  • de overlast door automobilisten die op zoek zijn naar een parkeerplaats minder wordt,
  • er meer ruimte is voor parkeren voor bewoners.

  Wat is de proef aangepaste parkeerregels?

  Om het juiste parkeersysteem te bepalen is de blauwe zone als proef omgezet in een zone betaald parkeren (B-tarief). De verwachting was dat:

  • de parkeerdruk en de overlast van verkeer om te parkeren in het centrum hierdoor minder zou worden.
  • er meer parkeerruimte voor de bewoners en hun bezoekers zou ontstaan.

  Voor het betaald parkeren zijn parkeervakken gemaakt. Een hindernis hierbij was de aanwezigheid van (monumentale) bomen, waaraan door de bewoners grote waarde wordt gehecht.
  Het betaald parkeren is in oktober 2018 ingegaan en is inmiddels beoordeeld. De beoordeling is de basis om het parkeersysteem te bepalen en de straten daarop aan te passen.

  Wat vinden bewoners van de proef aangepaste parkeerregels?

  Uit de beoordeling van de proef blijkt dat door het betaald parkeren veel minder automobilisten op zoek gaan naar een parkeerkeerplaats in de Parklaan en Draverslaan. Daardoor is de last voor bewoners verminderd. De verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit zijn verbeterd.

  Door de parkeervakken zijn er wel minder parkeerplaatsen en is de parkeerdruk 's avonds verhoogd, waardoor bewoners langere loopafstanden hebben. De parkeerdruk op vrijdag en zaterdag is verminderd.

  Waarom hebben sommige bewoners bezwaar gemaakt tegen betaald parkeren?

  Vooral de bewoners van de even zijde van de Parklaan vinden dat het betaald parkeren geen oplossing is voor de parkeerproblemen. Het aantal parkeerplaatsen is hierdoor namelijk afgenomen en iedereen kan de parkeerplaatsen gebruiken. Om die reden hebben zij bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit om de parkeerschijfzone in te trekken en betaald parkeren in te stellen. De bezwaarmakers willen graag parkeren voor vergunninghouders.

  Waarom willen de bewoners graag parkeren voor vergunninghouders?

  Bewoners hebben maximaal 2 ontheffingen per huishouden, maar er zijn geen andere parkeerplekken vrij. Zij kunnen met hun ontheffing niet parkeren in de parkeerschijfzone in de straten vlakbij de Parklaan en Draverslaan. Daarnaast mag iedereen na 18.00 uur in Hoofddorp parkeren in straten waar betaald parkeren geldt, waardoor de parkeerdruk in de avonduren hoog is.

  Waarom vindt de gemeente parkeren voor vergunninghouders geen goed idee?

  Wanneer in de Parklaan en de Draverslaan alleen vergunninghouders mogen parkeren,  kunnen bewoners uit de straten vlakbij de Parklaan en Draverslaan er niet meer parkeren. De bewoners uit die straten krijgen dan alleen recht op parkeren in een centrumgebied. De oplossing is niet in verhouding tot de parkeerproblemen. Daarom geeft de gemeente voorkeur aan een andere oplossing.

  Waarom is gekozen voor betaald parkeren tot 21.00 uur?

  • Minder verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats.
  • Minder parkeren door bezoekers aan het centrum op vrijdag en zaterdag.
  • Minder last voor bewoners door verkeer en luchtverontreiniging.
  • De verkeersveiligheid wordt groter.
  • De monumentale bomen blijven behouden.

  Deze keuze vermindert de parkeerdruk door de parkeerplaatsen uit te breiden van 62 naar 68. En door in de avonduren, wanneer de parkeerdruk hoog is voor de bewoners, betaald parkeren in te stellen tot 21.00 uur.

  Mogen bewoners stemmen over het voorstel betaald parkeren tot 21.00 uur?

  In oktober 2019 hebben de bewoners een vragenformulier gekregen met de vraag of zij voor of tegen betaald parkeren tot 21.00 uur zijn. Zij kunnen reageren tot en met 8 november 2019.

  Wanneer gaat het betaald parkeren in?

  Het advies is om het betaald parkeren in de Parklaan/ Draverslaan in het tweede kwartaal van 2020 definitief te maken. Of dit tot 21.00 uur wordt, hangt af van de uitslag van de vragenlijst.

  Waar kan ik parkeren als het niet kan op het Van der Zee-terrein? 

  Wanneer er niet voldoende parkeerruimte is in de Parklaan of Draverslaan kunt u met een blauwe kaart of na 18.00 uur parkeren in straten in de buurt zoals de Nijverheidsstraat en de Dokterswijk.

  Ik parkeer de caravan op de oprit. Hoe is dit geregeld met de vergunning voor de auto?

  U kunt voor uw caravan tijdelijk een bezoekersvergunning gebruiken.

  Krijg je altijd maximaal 2 parkeervergunningen? Ook als je kunt parkeren op je eigen terrein?

  Het aantal parkeervergunningen is maximaal 2 per woning. Als u een parkeerplaats heeft op eigen terrein, dan krijgt u misschien geen vergunningen voor de betaald-parkeren-zone. Zijn er 2 auto’s op uw adres geregistreerd en heeft u maar 1 parkeerplaats op eigen terrein? Dan kunt u één vergunning aanvragen.

  Veel mensen parkeren nog steeds met de blauwe kaart. Kan er meer worden gehandhaafd?

  Dit signaal is doorgegeven aan team handhaving.

  Wat doet de gemeente tegen de overlast van parkerende bezoekers van Primark in de Parklaan, Draverslaan en Nijverheidsstraat?

  De gemeente verwacht dat er minder bezoekers van het centrum van Hoofddorp parkeren in de Parklaan en Draverslaan nu in deze straten betaald parkeren geldt.

  De bewoners uit de Nijverheidsstraat krijgen een vragenlijst om te onderzoeken of zij ook parkeeroverlast hebben en of zij ook een betaald-parkeren-zone willen. De Nijverheidsstraat is nu een blauwe zone.

  Antwoorden op veelgestelde vragen over de herinrichting in 2020

  Wanneer beginnen de werkzaamheden?

  Na het verwerken van de reacties op de bewonersbijeenkomst, werkt de gemeente het voorlopige ontwerp uit tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp plaatsen we in oktober op de website.
  De werkzaamheden starten in het 2e kwartaal van 2020.

  Waar is bij het ontwerp rekening mee gehouden?

  • De gemeente wil de monumentale bomen in de Parklaan houden (vastgesteld raadsbesluit).
  • De rijbaan moet minimaal 3,8 meter breed zijn.
  • Eénrichtingsverkeer met parkeervakken.

  Waar kan ik parkeren tijdens de werkzaamheden? Ik parkeer op eigen grond en heb geen ontheffing/vergunning.

  Als bewoner kunt u tijdens de herinrichting ergens anders in de wijk een parkeerplek zoeken. De gemeente kijkt of het nodig is om tijdens de uitvoering een tijdelijke aanpassing van de zones te maken.

  Zijn er overal tegelijk werkzaamheden, of worden ze in delen uitgevoerd?

  Om parkeerproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, voert de gemeente de werkzaamheden niet overal tegelijk uit maar in delen.

  Waarom staan er geen lantaarnpalen in het concept-ontwerp?

  De lantaarnpalen staan pas in het definitieve ontwerp.

  Hoe worden de parkeervakken aangelegd?

  De 68 parkeerplaatsen komen in stroken (45 parkeervakken van 5,0 meter en 23 parkeervakken van 4,50 meter).

  Hoeveel parkeervakken komen er?

  Op dit moment zijn er 62 parkeerplaatsen. Er komen in het gebied Parklaan/Draverslaan 6 extra parkeerplaatsen.

  Nu kunnen er 2 auto’s parkeren tussen de bomen. Maar in het ontwerp kan dat niet overal. Hoe zit dat?

  In het definitieve ontwerp komen zoveel mogelijk parkeerplaatsen terug. Daarbij houdt de gemeente rekening met de minimale lengte van parkeervakken.

  Waarom komen in de Draverslaan bij nr. 14, 16, 18 en 18a geen parkeervakken?

  Met de bewoners van de Draverslaan is afgesproken dat een aantal parkeerplaatsen in het doodlopende gedeelte van de Draverslaan bij de nieuwe inrichting niet terugkeren. Dit vanwege de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tijdens de bevoorrading van Lidl. waardoor de bewoners langere loopafstanden hebben. Veel van deze bewoners parkeren op eigen terrein en door de parkeerplaatsen en de geparkeerde vrachtwagens is het lastig om met een auto het eigen terrein af te rijden.

  Komen er relatief meer of minder parkeerplaatsen dan in andere wijken?

  In het najaar komt er een overzicht van openbare parkeerplaatsen, parkeerplaatsen op eigen terreinen en het aantal gebouwen.

  Komt er een oplossing voor vrachtwagens die uitritten bij woningen blokkeren?

  Met Lidl is binnenkort een afspraak om maatregelen te bespreken om te voorkomen dat vrachtwagens de in- en uitritten blokkeren.

  Voor mijn uitrit komt een parkeervak. Kan ik een uitritvergunning aanvragen?

  Als de uitrit is aangelegd zonder uitritvergunning, dan leggen wij de stoep aan zoals in het concept-ontwerp is aangegeven. Een uitritvergunning wordt geweigerd, als de bewoner met de auto vanuit de uitrit over de stoep en/of een parkeervak moet rijden.

  Als er meerdere auto’s op eigen terrein kunnen worden geparkeerd, dan is het mogelijk een uitritvergunning aan te vragen. Voor deze aanvraag geldt de normale aanvraagprocedure en beoordeling.

  Welke kleuren krijgen de rijbaan en de stoep?

  De rijbaan en de stoepen worden bestraat met rode klinkers. De parkeervakken worden bestraat met zwarte klinkers.

  Hoeveel ruimte komt er om de bomen?

  De boomspiegels (de ruimte rondom een boom) worden met een rubberachtig waterdoorlatend materiaal uitgevoerd, zodat u goed langs de grote bomen kunt lopen. Een gehoorde klacht is de slechte beloopbaarheid van de stoep, waardoor mindervaliden op de rijbaan gaan lopen.

  Waarom komt er vlakbij Draverslaan 17 geen groenstrook?

  Om het foutparkeren tegen te gaan was bedacht om een groenvoorziening aan te leggen. Helaas is dit niet mogelijk, omdat de strook te smal wordt om goed te kunnen onderhouden. Een alternatief is om ter hoogte van de Draverslaan 17 een extra boom te planten. Of hier voldoende ruimte voor is, wordt onderzocht.

  Wat gebeurt er met de bomen?

  Uit het bomenonderzoek blijkt dat de bomen in het lange deel van de Draverslaan veel overlast geven door wortels die omhoog komen. De vijftien bomen in dit gedeelte worden weggehaald. Hier komen elf bomen voor terug. De bomen in de Draverslaan aan de kant van de Lidl blijven staan. Eén boom in de Parklaan is ziek. Deze wordt vervangen. Het gaat om de boom ter hoogte van Parklaan 69.

  Wat doet de gemeente aan de wateroverlast in de straat?

  Er komen onder andere meer kolken in de bestrating om de wateroverlast aan te pakken.
  Er loopt nog een onderzoek om te kijken of er tussen de grote bomen en het bestaande riool een extra afvoer-leiding kan worden gemaakt.

  Er is spoorvorming op de weg. Wordt hier voor 2020 iets aan gedaan?

  De gemeente controleert regelmatig hoe erg de spoorvorming is. Als het onveilig wordt, nemen wij maatregelen.

  Wat doet de gemeente aan overlast door bijvoorbeeld boomwortels?

  De gemeente controleert de bestrating regelmatig en houdt het veilig.

  Kan de wachttijd voor het stoplicht bij Kwik-Fit omlaag? Nu is er sluipverkeer op de Parklaan/Draverslaan.

  De afstelling van het stoplicht is op verzoek van en in overleg met de bewonerscommissie van de Dokterswijk aangepast. In de oude situatie was er veel verkeersoverlast voor de bewoners bij de stoplichten. De stoplichten anders instellen is niet aan de orde.

  Kan in de Parklaan/Draverslaan een stoplicht komen?

  Het is niet mogelijk een extra stoplicht te plaatsen.