Veelgestelde vragen Parklaan

Heeft u vragen over de proef of de werkzaamheden in de Parklaan en de Draverslaan? Kijk dan eerst of uw vraag op deze pagina staat. Hieronder leest u de antwoorden op de meestgestelde vragen die wij de afgelopen periode ontvingen. U vindt er uitleg over de bezwaarprocedure, informatie over de parkeer- en uitritvergunningen, en de uitslag van de vragenlijst Nijverheidsstraat.

Heeft u vragen? Bel dan naar 0900 1852 en vraag dan naar Harko Pilot. Wilt u liever mailen? Dat kan ook: stuur uw bericht naar info@haarlemmermeer.nl. Zet 'Parklaan' dan in de onderwerpregel van uw e-mail.

Overzicht veelgestelde vragen  

Nieuwe parkeerregels

Parkeren voor vergunninghouders, betaald parkeren

Parkeervergunningen, uitritvergunning

Handhaving & overlast door parkeren

 

  Herinrichting (2020)

  Ontwerp - tekening

   

  Parkeervakken, aantal parkeerplaatsen

  Bomen en groenstrook

  Overlast door water, boomwortels, spoorvorming

  Stoplichten & sluipverkeer

   

  Antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe parkeerregel

  Waarom nieuwe parkeerregels?

  In de Parklaan / Draverslaan in Hoofddorp is een hoge parkeerdruk. Inwoners vragen al langere tijd om een oplossing. Dit gebied viel onder de parkeerschijfzone (blauwe zone) rondom het centrum van Hoofddorp. Parkeren was mogelijk langs een blauwe lijn, waarbij soms ook voor inritten werd geparkeerd. De gemeente zoekt een oplossing waarbij:

  • parkeren door winkelend publiek wordt tegengegaan.
  • de parkeerdruk minder wordt.
  • de overlast door automobilisten die op zoek zijn naar een parkeerplaats minder wordt.
  • er meer ruimte is voor parkeren voor bewoners.

  Blijven in de Parklaan en Draverslaan de huidige rijrichtingen gelden?

  Ja, de huidige rijrichtingen blijven gelden.

  Wat is de proef aangepaste parkeerregels?

  Om het juiste parkeersysteem te bepalen is de blauwe zone als proef omgezet in een zone betaald parkeren (B-tarief). De verwachting was dat:

  • de parkeerdruk en de overlast van verkeer om te parkeren in het centrum hierdoor minder zou worden.
  • er meer parkeerruimte voor de bewoners en hun bezoekers zou ontstaan.

  Voor het betaald parkeren zijn parkeervakken gemaakt. Een hindernis hierbij was de aanwezigheid van (monumentale) bomen, waaraan door de bewoners grote waarde wordt gehecht. Het betaald parkeren is in oktober 2018 ingegaan en is inmiddels beoordeeld. De beoordeling is de basis om het parkeersysteem te bepalen en de straten daarop aan te passen.

  Wat is het resultaat van de proef aangepaste parkeerregels?

  Uit de proef blijkt dat er positieve maar ook negatieve gevolgen waren. De verkeerslast en onveiligheid (en sociale last) waren naar het oordeel van de bewoners afgenomen, maar de parkeerhinder was er nog steeds. Dit in de vorm van dagelijkse hinder in plaats van piekdrukte.

  Waarom hebben sommige bewoners bezwaar gemaakt tegen het invoeren van een zone betaald parkeren (B-tarief)?

  Een aantal bewoners vindt dat het betaald parkeren geen oplossing is voor het parkeerprobleem. Door het tijdelijk aanleggen van parkeervakken voorzien van een parkeervakindeling is het aantal parkeerplaatsen afgenomen. Namelijk van 68 parkeerplaatsen naar 62 parkeerplaatsen. Ook kan iedereen de parkeerplaatsen gebruiken. Om die reden hebben zij bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit om de blauwe zone in te trekken en betaald parkeren in te stellen.

  Hoe is de bezwaarprocedure verlopen?

  Het onderzoek van de proef betaald parkeren heeft niet geleid tot een tevreden oplossing, waarna de bezwaarmakers in oktober 2019 hebben verzocht de procedure door te laten gaan. Op 14 januari 2020 vond de hoorzitting plaats, waarin een aantal vragen zijn gesteld. Onder andere de vraag of het weglaten van de parkeervakindeling zorgt voor  extra parkeerruimte. Als reactie hierop heeft de gemeente laten weten dat dit inderdaad voor extra parkeerruimte zorgt en dit wil aanpassen. Dit was voldoende reden voor de bezwaarmakers om de bezwaren in te trekken.

  Waarom willen de bewoners graag parkeren voor vergunninghouders?

  Bewoners hebben maximaal 2 ontheffingen per huishouden, maar er zijn geen andere parkeerplekken vrij. Zij kunnen met hun ontheffing niet parkeren in de parkeerschijfzone in de straten vlakbij de Parklaan en Draverslaan. Daarnaast mag iedereen na 18.00 uur in Hoofddorp parkeren in straten waar betaald parkeren geldt, waardoor de parkeerdruk in de avonduren hoog is.

  Waarom vindt de gemeente parkeren voor vergunninghouders geen goed idee?

  Wanneer in de Parklaan en de Draverslaan alleen vergunninghouders mogen parkeren,  kunnen bewoners uit de straten vlakbij de Parklaan en Draverslaan er niet meer parkeren. De bewoners uit die straten krijgen dan alleen recht op parkeren in een centrumgebied. De oplossing is niet in verhouding tot de parkeerproblemen. Daarom geeft de gemeente voorkeur aan een andere oplossing.

  Waarom is gekozen voor betaald parkeren tot 21.00 uur?

  • Minder verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats.
  • Minder parkeren door bezoekers aan het centrum op vrijdag en zaterdag.
  • Minder last voor bewoners door verkeer en luchtverontreiniging.
  • De verkeersveiligheid wordt groter.
  • De monumentale bomen blijven behouden.

  Deze keuze vermindert de parkeerdruk door de parkeerplaatsen uit te breiden van 62 naar 68. En door in de avonduren, wanneer de parkeerdruk hoog is voor de bewoners, betaald parkeren in te stellen tot 21.00 uur.

  Mochten bewoners stemmen over het voorstel betaald parkeren tot 21.00 uur?

  In oktober 2019 hebben de bewoners een vragenformulier gekregen met de vraag of zij voor of tegen betaald parkeren tot 21.00 uur zijn. Zij konden reageren tot en met 8 november 2019.

  Wat is de uitslag van de vragenlijst 'Voor of tegen het betaald parkeren tot 21.00 uur'?

  De uitslag van de vragenlijst is dat de meeste huishoudens een voorkeur heeft voor het instellen van betaald parkeren tot 21.00 uur.

  Wanneer wordt het betaald parkeren in de Parklaan en Draverslaan definitief?

  Het betaald parkeren wordt definitief zodra de werkzaamheden in de Parklaan en Draverslaan klaar zijn. Wij informeren de bewoners ruim van tevoren over hoe een parkeervergunning aangevraagd kan worden.

  Waar kan ik parkeren als het niet kan op het Van der Zee-terrein? 

  Wanneer er niet voldoende parkeerruimte is in de Parklaan of Draverslaan kunt u met een blauwe kaart of na 18.00 uur parkeren in straten in de buurt zoals de Nijverheidsstraat en de Dokterswijk.

  Ik parkeer de caravan op de oprit. Hoe is dit geregeld met de vergunning voor de auto?

  U kunt voor uw caravan tijdelijk een bezoekersvergunning gebruiken.

  Krijg je altijd maximaal 2 parkeervergunningen? Ook als je kunt parkeren op je eigen terrein?

  Het aantal parkeervergunningen is maximaal 2 vergunningen per woning. Zijn er 2 auto’s op het adres geregistreerd en is er 1 parkeerplaats op eigen terrein? Dan komt men in aanmerking voor 1 vergunning. Zijn er 2 auto’s op het adres geregistreerd en heeft men 2 parkeerplekken op eigen terrein? Dan komt men niet in aanmerking voor een vergunning.

  Veel mensen parkeren nog steeds met de blauwe kaart. Kan er meer worden gehandhaafd?

  Dit signaal is doorgegeven aan team handhaving.

  Wat doet de gemeente tegen de overlast van parkerende bezoekers van Primark in de Parklaan, Draverslaan en Nijverheidsstraat?

  De gemeente verwacht dat er minder bezoekers van het centrum van Hoofddorp parkeren in de Parklaan en Draverslaan nu in deze straten betaald parkeren geldt.

  In maart 2020 hebben de bewoners uit de Nijverheidsstraat een vragenlijst gekregen om te onderzoeken of zij ook parkeeroverlast hebben en of zij ook een zone betaald parkeren willen. De Nijverheidsstraat is nu een blauwe zone.

  Wat is de uitslag van de vragenlijst bewoners Nijverheidsstraat?

  De meeste huishoudens zijn tegen het vervangen van de blauwe zone door een betaald parkeren zone. De Nijverheidsstraat blijft daarom een blauwe zone.

  Antwoorden op veelgestelde vragen over de herinrichting in 2020

  Wanneer beginnen de werkzaamheden?

  De werkzaamheden starten in oktober. 

  Waar is bij het ontwerp rekening mee gehouden?

  • De gemeente wil de monumentale bomen in de Parklaan houden (vastgesteld raadsbesluit).
  • De rijbaan moet minimaal 3,8 meter breed zijn.
  • Eénrichtingsverkeer met parkeerstroken.

  Waar kan ik parkeren tijdens de werkzaamheden? Ik parkeer op eigen grond en heb geen ontheffing/vergunning.

  Als bewoner kunt u tijdens de herinrichting ergens anders in de wijk een parkeerplek zoeken. De gemeente kijkt welke mogelijkheden er zijn. Hierover wordt in de brief, die de bewoners 14 dagen voor de start van de werkzaamheden ontvangt, informatie gegeven.

  Zijn er overal tegelijk werkzaamheden, of worden ze in delen uitgevoerd?

  Om parkeerproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, voert de gemeente de werkzaamheden niet overal tegelijk uit maar in delen.

  Waarom staan er geen lantaarnpalen in het concept-ontwerp?

  De lantaarnpalen staan pas in het definitieve ontwerp.

  Hoeveel parkeerruimte komt er in de Parklaan en Draverslaan?

  Door gebruik te maken van parkeerstroken (parkeerruimte zonder parkeervakindeling) kunnen we minimaal 68 parkeerplekken maken.

  Nu kunnen er 2 auto’s parkeren tussen de bomen. Maar in het ontwerp kan dat niet overal. Hoe zit dat?

  In het definitieve ontwerp komen zoveel mogelijk parkeerplaatsen terug. Daarbij houdt de gemeente rekening met de minimale lengte van parkeerstroken.

  Waarom komen in de Draverslaan bij nr. 14, 16, 18 en 18a geen parkeerstroken?

  Met de bewoners van de Draverslaan is afgesproken dat een aantal parkeerplaatsen in het doodlopende gedeelte van de Draverslaan bij de nieuwe inrichting niet terugkeren. Dit vanwege de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tijdens de bevoorrading van Lidl. Waardoor de bewoners langere loopafstanden hebben. Veel van deze bewoners parkeren op eigen terrein en door de parkeerplaatsen en de geparkeerde vrachtwagens is het lastig om met een auto het eigen terrein af te rijden.

  Komen er relatief meer of minder parkeerplaatsen dan in andere wijken?

  In het najaar komt er een overzicht van openbare parkeerplaatsen, parkeerplaatsen op eigen terreinen en het aantal gebouwen.

  Waarom is de parkeerverbodszone ingetrokken?

  Omdat de Parklaan en de Draverslaan binnen de parkeerverbodszone liggen, waarin niet buiten de vakken geparkeerd mag worden, moeten parkeervakken voorzien zijn van een parkeervakindeling. Om parkeerstroken (parkeerruimte zonder parkeervakindeling) te maken, is de parkeerverbodszone in de Parklaan en de Draverslaan met het verkeersbesluit van 27 maart 2020 ingetrokken.

  Komt er een oplossing voor vrachtwagens die uitritten bij woningen blokkeren?

  Met Lidl is binnenkort een afspraak om maatregelen te bespreken om te voorkomen dat vrachtwagens de in- en uitritten blokkeren.

  Voor mijn uitrit komt een parkeerstrook. Kan ik een uitritvergunning aanvragen? 

  Als de uitrit is aangelegd zonder uitritvergunning, dan leggen wij de stoep aan zoals in het concept-ontwerp is aangegeven. Een uitritvergunning wordt geweigerd wanneer er een ruimte is voor het parkeren van 1 auto op eigen terrein en de bewoner met de auto vanuit de uitrit over de stoep en/of een parkeervak moet rijden.  Als er meerdere auto’s op eigen terrein worden geparkeerd, dan is het mogelijk een uitritvergunning aan te vragen. Voor deze aanvraag gelden de normale aanvraagprocedure en beoordeling.

  Welke kleuren krijgen de rijbaan en de stoep?

  Voor het wegdek van de rijweg, de tegels van de stoepen en de parkeerstroken worden gebakken klinkers gebruikt. In verschillende kleuren en maten:
  • De rijweg; rode klinkers, keiformaat.
  • De stoepen; rode klinkers, dikformaat.
  • De parkeerstroken; grijze klinkers.
  Tussen de rijweg en de parkeerstrook komt een schuine band van ongeveer 5-6 cm hoog. Net als tussen de parkeerstrook en de stoep. Dit is om het verschil aan te geven tussen deze wegdelen.

  Hoeveel ruimte komt er om de bomen?

  De ruimte rondom de bomen (boomspiegels) wordt met waterdoorlatende tegels uitgevoerd. Zodat u goed langs de grote bomen kunt lopen. Een gehoorde klacht is de slechte beloopbaarheid van de stoep, waardoor mindervaliden op de rijweg gaan lopen.

  Waarom komt er vlakbij Draverslaan 17 geen groenstrook?

  Om het foutparkeren tegen te gaan was bedacht om een groenvoorziening aan te leggen. Helaas is dit niet mogelijk, omdat de strook te smal wordt om goed te kunnen onderhouden.

  Wat gebeurt er met de bomen?

  In de Draverslaan staan 20 bomen. Hiervan worden 15 bomen verwijderd. Er komen 11 bomen terug (Magnolia). De bomen worden vervangen, omdat de boomwortels niet genoeg de grond in gaan. Dat komt door de hoge grondwaterstand en leidt tot ernstige hinder, omdat de wortels de bestrating omhoog drukken. In de Parklaan wordt ter hoogte van huisnummer 69 een boom gepland.

  Wat doet de gemeente aan de wateroverlast in de straat?

  In de Parklaan en Draverslaan wordt het hoofdriool niet vervangen. Om minder water door het hoofdriool  te laten lopen, wordt naast dit riool een smaller riool gemaakt. Hier wordt het regenwater afgevoerd. Door deze aanpassing  gaat er minder water door het hoofdriool en is er minder wateroverlast.

  Er is spoorvorming op de weg. Wordt hier in 2020 iets aan gedaan?

  De gemeente controleert regelmatig hoe erg de spoorvorming is. Als het onveilig wordt, nemen wij maatregelen.

  Wat doet de gemeente aan overlast door bijvoorbeeld boomwortels?

  De gemeente controleert de bestrating regelmatig en houdt het veilig.

  Kan de wachttijd voor het stoplicht bij Kwik-Fit omlaag? Nu is er sluipverkeer op de Parklaan/Draverslaan.

  De afstelling van het stoplicht is op verzoek van en in overleg met de bewonerscommissie van de Dokterswijk aangepast. In de oude situatie was er veel verkeersoverlast voor de bewoners bij de stoplichten. De stoplichten anders instellen is niet aan de orde.

  Kan in de Parklaan/Draverslaan een stoplicht komen?

  Het is niet mogelijk een extra stoplicht te plaatsen.