.

Tennislocatie

Bij het stadspark liggen de tennisbanen en het clubhuis van Tennisvereniging Hoofddorp en de Dik Trom Tennishal. Het is de bedoeling dat deze locatie straks onderdeel is van het park, voor een groot deel openbaar toegankelijk is en bijdraagt aan de levendigheid en veiligheid in het stadspark. 

Stevast Baas & Groen heeft in 2018 mede namens De Tennisvereniging Hoofddorp en de Stichting Tennishal Dik Trom (TVH/STH) een initiatief ingediend voor een nieuw tenniscomplex inclusief woningen en parkeerplaatsen. De initiatiefnemers werken op dit moment het initiatief uit tot een plan.  De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van het plan. 

Het initiatief gaat uit van

  • 12 nieuwe tennisbanen buiten
  • Nieuwe tennishal met 5 banen binnen
  • Openbaar clubhuis met terras, uitzicht op de tennisbanen en het Stadspark
  • Ongeveer 124 nieuwe woningen op het tennisterrein en de Emmaschoollocatie aan de overkant
  • Op de begane grond plek voor b.v. een fysiopraktijk en een gezondheidscentrum
  • Nieuwe parkeerplaatsen
  • Parkeren, tennis en woningen ineen
  • Open structuur van het tennispark met groen en verbinding naar het Stadspark

De aantallen hierboven zijn indicatief en kunnen in het plan afwijken.

Uitgangspunten

Een van de uitgangspunten is dat de locatie overdag open is, zodat iedereen er doorheen kan lopen. Ook moet het plan bijdragen aan een hogere stedelijke uitstraling passend binnen Stadscentrum Hoofddorp. Dit betekent onder andere voor de appartementen een bouwhoogte van minimaal 17 meter en een hoogteaccent bij de Fruittuinen. Daarnaast wordt er ook gestreefd naar levendigheid op de begane grond met voorzieningen die passen bij het stadscentrum.

Klankbordgroep

Met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de omliggende straten en ondernemers in de buurt, willen de initiatiefnemers en ontwikkelaar graag verder praten over het plan.

Tennisvereniging Hoofddorp

Tennisvereniging Hoofddorp bestaat sinds 1938 en is de oudste tennisvereniging van Hoofddorp. Op dit moment heeft TV Hoofddorp ongeveer 850 leden die gebruik maken van 12 buitenbanen. Ook kan er binnen worden getennist in Tennishal Dik Trom met 4 banen. Zo'n 1300 mensen tennissen in deze hal die wordt geëxploiteerd door Stichting Tennishal Hoofddorp.

Onderdeel van het Stadspark

De tennislocatie is straks net als de Fruittuinen en het Wandelbos onderdeel van het Stadspark. De basis voor het ontwerp van het park is gelegd tijdens het open proces van Hoofddorp-Centraal. Bewoners, ondernemers en ontwerpers van Dijk&Co hebben toen gesproken en nagedacht over de ontwerpprincipes voor het stadspark en een schetsontwerp gemaakt.  In 2019 is het voorlopig ontwerp gemaakt door Martine van Vliet van Landschapsarchitectenbureau Loos van Vliet samen met de werkgroep Stadspark. Het voorlopig ontwerp wordt in de tweede helft van 2020 uitgewerkt tot een definitief ontwerp.