Zorginkoop

Zorginkoop

De gemeente controleert jaarlijks of haar afspraken en inkoopcontracten met aanbieders aansluiten bij de gewenste samenwerking en de gekozen ontwikkelrichting. Op deze pagina blijft u hiervan op de hoogte. Ook vindt u informatie over de activiteiten die de gemeente uitvoert in het kader van contractering en contractherijking.
 

Planning

Onderwerp Verwachte publicatie
TenderNed
Verwachte datum contract gereed
Jeugd; ambulant, residentieel, crisis en innovatie Afgerond 

Tussentijdse instroom mogelijk per kwartaal
1 januari 2018
Jeugd; schoolcoaches Afgerond Datum ingang contract: 1 augustus 2018
WMO Loopt 1 juli 2018
WMO hulpmiddelen Start mei 2018 1 januari 2019
JGGZ Gepubliceerd op 11 juni 2018 1 januari 2019
De planning is een richtlijn. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Samenwerkingsbijeenkomsten

De gemeente wil een goede samenwerking met zorgaanbieders. Daarom organiseert zij bijeenkomsten met gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten worden gepubliceerd op TenderNed.