Zo berekent u uw netto-inkomsten als u bijstandsuitkering gaat aanvragen

U wilt een bijstandsuitkering gaan aanvragen. Voordat u de aanvraag doet, kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Dit doet u door uw netto-inkomsten exclusief vakantiegeld te berekenen. Hieronder leest u hoe u de netto-inkomsten berekent. De netto-inkomsten vult u in het aanvraagformulier in onder de kop ‘Uw netto-inkomsten’.

Voor de Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) gaan we uit van uw bruto-inkomsten. 

Tablist