Zo berekent u uw netto-inkomsten

U heeft een uitkering aangevraagd vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In het verantwoordingsformulier geeft u onder de kop “Netto-inkomsten” aan wat uw inkomsten zijn geweest in de periode waarover u de Tozo verantwoordt. Hieronder leest u hoe u deze inkomsten berekent. Heeft u een vennootschap? Dan wijkt de berekening soms iets af. Ook voor het aanvragen van Tozo 2 moet u uw netto-inkomsten berekenen.
Tablist