Woningnood

Locaties

Woningen voor spoedzoekers en statushouders

De extra woningen zijn nieuwbouwwoningen of bestaande gebouwen (zoals kantoorgebouwen) die tot woning worden omgebouwd. De meeste van deze extra woningen zijn zelfstandige woningen, maar bij sommige woningen delen bewoners een keuken, badkamer en toilet. Het is de bedoeling om binnen twee jaar zo’n 200 extra woningen realiseren. De helft daarvan is bestemd voor statushouders, de andere helft voor urgente woningzoekenden (spoedzoekers). Bij grotere nieuwbouwprojecten stelt de gemeente als eis aan ontwikkelaars dat zij behalve koopwoningen 30 procent sociale huurwoningen bouwen.


Participatie

Door de taakstelling door het Rijk voor woningen voor statushouders en door de dringende noodzaak van de extra woningen, besluit het college van burgemeester en wethouders over de locaties en door welke doelgroep de woningen bewoond kunnen worden. Wethouder Tom Horn:

“We informeren alle belanghebbenden vanzelfsprekend zo goed als mogelijk. Met omwonenden gaan we in gesprek over de gebruikelijke zaken wanneer ergens nieuwe woningen komen, zoals aanpassingen in de openbare ruimte, de verkeersontsluiting en parkeren."


Locaties

 • Lutulistraat in Hoofddorp.

 • Bouwlust, Fanny Blankers Koenlaan in Hoofddorp.

 • Etta Palmstraat 236-272 in Hoofddorp.

 • Langs de Hoofdweg (ter hoogte van de Wieger Bruinlaan) in Hoofddorp.

 • Cruquius, langs de Crommelinbaan en Oude Kruisweg.

 • Langs de Kaj Munkweg in Hoofddorp.

 • Binnenweg in Hoofddorp.

 • Lincolnpark, Hoofddorp.

Opvang daklozen en thuislozen

 

 

 • Wie dakloos is of dreigt te worden en in Haarlemmermeer woont, kan zich met DigiD aanmelden en een ‘Hulpvraag melden’.

 • Is de situatie dringend? Neem dan contact op met Het Vierde Huis. Deze instelling behandelt namens de gemeente de aanvragen voor de voorrangsregeling voor een woning (ook wel het urgentieloket genoemd). Het Vierde Huis houdt elke donderdag tussen 11.00 en 13.00 uur vrije inloop in het raadhuis in Hoofddorp.

 • Om in aanmerking te komen voor een voorrangsregeling moet u ingeschreven staan bij Woningnet Stadsregio Amsterdam: www.woningnetregioamsterdam.nl.