Wmo-voorzieningen

Wat u moet weten

Samen met u kijken wij wat u zelf kunt regelen, bijvoorbeeld met hulp van familie of kinderen. Is er iemand die u kan helpen in de huishouding of bij het boodschappen doen? Of u bijvoorbeeld naar een activiteit kan brengen? We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen. Of misschien is een maaltijdservice voor u een oplossing of een maatjesproject.


Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of een Wmo-voorziening een oplossing biedt. Voorbeelden hiervan zijn: begeleiding thuis, dagbesteding, een scootmobiel, rolstoel of aanpassing aan het huis.


Persoonlijke verzorging

Heeft u alleen persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Deze vorm van zorg noemen we wijkverpleging. U vraagt dit aan bij uw zorgverzekeraar.


U heeft al een indicatie

Heeft u een indicatie voor dagbesteding, individuele begeleiding of kortdurend verblijf die dit jaar afloopt? Dan hoeft u het meldingsformulier niet in te vullen. Neem 2 maanden voor het verloop van uw indicatie contact op met uw huidige zorgaanbieder.

Heeft u een vraag over de aanpak van de sociale dienstverlening van de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.

Kosten

Eigen bijdrage

Als u een Wmo-voorziening krijgt toegekend, bent u in de meeste gevallen daarvoor een bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK).  

Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen?

U betaalt mee aan de zorg en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt. Zo zorgen we ervoor dat dit beschikbaar blijft voor kwetsbare inwoners.


Voor welke zorg en ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?

Bent u 18 jaar of ouder? U betaalt dan een eigen bijdrage Wmo voor deze Wmo-maatwerkvoorzieningen:

 • Alle hulpmiddelen, behalve rolstoelen.
 • Woningaanpassingen, ook voor personen jonger dan 18 jaar.
 • Vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel. Uitzondering hierop vormt het collectieve Wmo-vervoer (de Regiorijder). Hiervoor wordt geen eigen bijdrage via het CAK opgelegd, maar betaalt men een tarief dat gelijk is aan die van het gebruikelijke openbaar vervoer. 
 • Begeleiding en ondersteuning bij een gestructureerd huishouden.
 • Individuele begeleiding.
 • Dagbesteding en vervoer van en naar de dagbesteding.
 • Kortdurend verblijf.
U betaalt zowel voor door de gemeente ingekochte zorg(zorg in natura) als voor zorg ingekocht met een persoonsgebonden budget (Pgb) dezelfde eigen bijdrage. U kunt de eigen bijdrage niet betalen met het Pgb.

Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

De eigen bijdrage is voor maatwerkvoorzieningen maximaal € 17,50 per vier weken. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van:

 • Uw gezinssamenstelling (u bent alleenstaand of u heeft een gezamenlijk huishouden)
 • Uw leeftijd (heeft u de pensioengerechtigde leeftijd of nog niet)
 • De hoeveelheid zorg die u ontvangt
 • De kosten van de voorzieningen
 • De kosten van het hulpmiddel of de woningaanpassing

Een gezamenlijk huishouden waarbij één van u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, hoeft in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Pas als u beiden de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt, betaalt u een eigen bijdrage.

U heeft een gezamenlijk huishouden als u het grootste deel van de tijd samen in een woning bent en voor elkaar zorgt. Een gezamenlijk huishouden bestaat uit niet meer dan twee personen. Dit kan uw partner zijn, maar bijvoorbeeld ook uw broer, zus of een goede vriend. Een inwonend volwassen kind behoort niet tot het gezamenlijk huishouden. 

Zijn de kosten van de voorziening lager dan uw maximale bijdrage? Dan betaalt u alleen de zorgkosten.


Aan wie moet ik de eigen bijdrage betalen?

U ontvangt elke 4 weken een factuur van het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor uw eigen bijdrage. U betaalt deze via een automatische incasso of acceptgiro. U betaalt dus niet rechtstreeks aan de gemeente. 


Eigen bijdrage Wmo beschermd wonen en Wet langdurige Zorg (Wlz)

De eigen bijdrage Wmo voor beschermd wonen en voor de Wlz is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. In Vraag en antwoord over eigen bijdrage Wmo beschermd wonen en Wlz vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over deze eigen bijdrage. 


Meer weten?

Kijk op de website van het CAK of bel (gratis) met het CAK op 0800 1925. Ook kunt u onze folder ‘Eigen bijdrage Wmo’ ophalen bij het ondernemersplein in het raadhuis in Hoofddorp. Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u uw casemanager benaderen. 

Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op de pagina Vraag en antwoord over eigen bijdrage Wmo.

Hulpvraag melden

Wilt u voor een Wmo-voorziening in aanmerking komen? Klik op de knop ‘Hulpvraag melden’. U komt bij het meldingsformulier Sociale Dienstverlening. Door het invullen van het formulier, meldt u uw hulpvraag bij de gemeente.

Voor het invullen van het meldingsformulier heeft u DigiD nodig. Nog geen DigiD? Vraag deze aan via de website van DigiD.


Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is ook de DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of daartoe bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.
 

Hoe gaat het verder?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het raadhuis zijn of bij u thuis. We praten dan over uw situatie en waar u tegenaan loopt.
 • Eerst kijken we samen wat u zelf kunt doen. Of met hulp van uw familie of buren. Lukt dat niet? Dan kijken we naar andere oplossingen. We maken daar met u afspraken over.