Winterse gladheid en strooien

Als het buiten glad is of wordt, dan zorgt Meerlanden ervoor dat wegen en fietspaden zo goed mogelijk begaanbaar blijven.

Een gevaarlijke situatie door de gladheid? Meld dit meteen via de onderstaande knop. U kunt ook via Twitter, FacebookWhatsApp of telefoonnummer 0900 1852 uw melding maken. 

Actuele informatie over gladheid en strooiroutes ontvangen via WhatsApp? Meld u aan door een appje te sturen met de tekst 'nieuws aan' naar 06 1331 0900. Afmelden? Dat doet u door een appje te sturen met de tekst 'nieuws uit'.
 

Waar en hoe we strooien

Strooikaart seizoen 2018 en 2019

Bekijk de strooikaart van seizoen 2018 en 2019.

Waar strooit Meerlanden

Meerlanden strooit in Haarlemmermeer bij gewone gladheid de volgende wegen:
 
 • Gebiedsontsluitingswegen. Dat zijn de wegen die een verbinding vormen tussen de stroomwegen die in beheer zijn bij het Rijk en de Provincie en de Erftoegangswegen. De wegen die in het beheer zijn van het Rijk zijn de snelwegen en de A-wegen. De wegen die in het beheer zijn van de provincie zijn de N-wegen. Een uitgebreide uitleg van een gebiedsontsluitingsweg vindt u op de website van Veilig Verkeer Nederland.
 • Erftoegangswegen met een verkeersdrukte vanaf 1500 motorvoertuigen per 24 uur. Erftoegangswegen zijn wegen binnen en buiten de bebouwde kom die toegang geven tot bestemmingen. Een uitgebreide uitleg van een erftoegangsweg vindt u op de website van Veilig Verkeer Nederland.

 • Aandachtswegen. Dit zijn wegen waarvan de functie afwijkt van de (gewenste) inrichting vanuit het oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid.

 • Uitrukroutes voor de hulpdiensten.

 • Busroutes.

 • Hoofdnetwerk van fietspaden.

 • Rondom speciale bestemmingen zoals:

  • Gezondheidsvoorzieningen en seniorencomplexen.

  • Politiebureau en brandweerkazerne.

  • Gemeentehuis, Servicecentrum, buurt- en dorpshuizen.

  • Ontsluitingswegen naar parkeerterreinen bij winkelcentra.

  • Middelbare scholen. Voor fietsers is de strooiroute tot aan de school. Voor auto’s tot maximaal 400 meter van de strooiroute.

  • Basisscholen. Voor fietsers tot maximaal 100 meter van de strooiroute. Voor auto’s tot maximaal 400 meter van de strooiroute.


Is het heel glad of blijft het glad? Dan strooit Meerlanden ook:

 • Op veel gebruikte plekken zoals stations, bushaltes en looproutes naar voorzieningen.

Wat u moet weten

Meerlanden strooit ook om gladheid te voorkomen. Een speciaal voertuig sproeit de fietspaden. Hierbij is veel minder zout nodig. Is er veel sneeuw gevallen? Dan helpen boeren mee om met sneeuwschuivers en borstelmachines de weg vrij te maken.

Er wordt regulier geen gladheid bestreden op:

 • Erftoegangswegen binnen en buiten de bebouwde kom met een verkeersdrukte onder de 1500 motorvoertuigen per 24 uur.

 • Stoepen en eigen terreinen.

Maak zelf de stoep voor uw deur sneeuw- en ijsvrij. Als we dat allemaal doen, blijft de buurt voor iedereen toegankelijk. Denk ook aan uw buren. Misschien zijn zij wat minder goed ter been en kunnen zij uw hulp gebruiken.


Zoutkisten

Op bijna 200 plekken in de gemeente staan zoutkisten. Met dit zout strooit u op bruggen en andere plekken waar geen strooiwagens komen.
 
Bekijk het overzicht van de zoutkisten in gemeente Haarlemmermeer.


Wegen van Rijkswaterstaat en provincie

De gemeente zorgt voor de bestrijding van gladheid op gemeentewegen. Rijkswaterstaat strooit de rijkswegen. In Haarlemmermeer zijn dat de A4, A44, A5 en A9. De provincie Noord-Holland strooit de N-wegen (N201, N205 en N207) en vrijliggende busbanen van R-net.