Wijkbudget voor uw wijk of buurt

Heeft u samen met buurtbewoners een leuk idee? Wilt u een gezamenlijke activiteit voor de wijk organiseren? Doe dan een aanvraag voor een wijkbudget. Het gaat vooral om iets samen doen, actieve inzet en betrokkenheid met uw wijk.

Wat u moet weten

 • Iedereen kan een wijkbudget aanvragen. Heeft u een vernieuwend idee voor uw buurt of wijk? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage van de gemeente.

 • Het gaat bijvoorbeeld om braderieën, wijkfeesten, muziekfeesten, zomerfeesten of jaarfeesten waar buurtbewoners samenkomen. Maar bijvoorbeeld ook om sport- of speeldagen waar kinderen en hun ouders nieuwe sporten ontdekken en lekker buiten zijn.

 • Als uw initiatief of plan buurtbewoners samenbrengt, komt u in aanmerking voor een wijkbudget.

 • Er is veel mogelijk, maar er zijn wel een aantal spelregels. Twijfelt u of uw initiatief voldoet? Het gebiedsmanagement van uw wijk of buurt helpt u graag.

 • ​De wijkbudgetten zijn niet bedoeld voor initiatieven die alleen gaan over veranderingen in de openbare buitenruimte, zoals de aanleg van een speeltuin.

 • ​Meer informatie over de verdeelregels voor wijkbudgetten staat op de pagina over verdeelregels voor subsidies.
   
 • ​Voorbeelden van eerdere initiatieven zijn buitenspeeldagen, wijkfeesten, straatfeesten, bijeenkomsten tijdens Pasen, Bevrijdingsdag en Kerst en kijkdagen op kinderboerderijen.

Vragen

Vindt u de aanvraag van een wijkbudget te ingewikkeld en heeft u hulp nodig? U kunt bellen via 0900 1852 of mailen naar info@haarlemmermeer.nl.

Aanvragen of verantwoorden

Wijkbudget aanvragen

U doet een aanvraag via info@haarlemmermeer.nl. Stuur uw aanvraag uiterlijk 2 weken voor de start van de activiteit in.

Na uw aanvraag nemen wij binnen enkele dagen telefonisch contact met u op.


Klein buurtinitiatief

Een klein buurtinitatief is bijvoorbeeld een opruimactie met uw straat, een straatfeest of een buurtbarbecue. Er doen dan minimaal 10 adressen mee. ​Voor een klein buurtinitiatief geeft de gemeente € 100 wijkbudget. Doet u een aanvraag voor een klein buurtinitiatief? Zorg dan dat uw aanvraag de volgende informatie bevat:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en IBAN-rekeningnummer.

 • De naam, datum en het doel van het initiatief.

 • ​Een overzicht van de deelnemende adressen.


Groot buurtinitiatief

Doet u een aanvraag voor een groter initiatief? Dan bevat uw aanvraag de volgende informatie:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en IBAN-rekeningnummer. Of de gegevens van de organisatie of stichting voor wie u de aanvraag doet.

 • De naam, datum en het doel van het initiatief.

 • Het bedrag dat u wilt aanvragen.

 • Een grove begroting. Bij een groot buurt initiatief wordt 30% door derden betaald. Bijvoorbeeld door sponsoring of crowdfunding. Zet dit ook in de begroting. De gemeentelijke bijdrage is daarbij niet meegerekend.


Wijkbudget achteraf verantwoorden

Ontvangt u een wijkbudget? Dan moet u dit achteraf verantwoorden.

Stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl met daarin een verslag van het initiatief. Doe daar ook foto's of video's van de activiteit bij. In het verslag vertelt u hoe het initiatief is verlopen. U vertelt ook of het doel bereikt is, hoeveel bezoekers er waren en of er eventuele verbeterpunten zijn. Een verwijzing naar sociale media (bijvoorbeeld Facebook of Twitter) kan onderdeel zijn van uw verantwoording. U geeft ook aan of het volledige wijkbudget is besteed.