Wijkbudget voor uw wijk of buurt

Heeft u samen met buurtbewoners een leuk idee? Wilt u een gezamenlijke activiteit voor de wijk organiseren? Doe dan een aanvraag voor een wijkbudget. Het gaat vooral om 'samen doen' actieve inzet en betrokkenheid met uw wijk.

Is de aanvraag van een wijkbudget ingewikkeld voor u? Komt u er niet uit, of heeft u hulp nodig? Bel of mail het gebiedsmanagement via 0900 1852 of wijkbudget@haarlemmermeer.nl.

Wat u moet weten

 • Iedereen kan een wijkbudget aanvragen. Heeft u een vernieuwend idee voor uw buurt of wijk? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage van de gemeente.

 • Denk bijvoorbeeld aan braderieën, wijkfeesten, muziekfeesten, zomerfeesten of jaarfeesten waar buurtbewoners samenkomen. Maar ook bijvoorbeeld sport- of speeldagen waar kinderen en hun ouders nieuwe sporten ontdekken en lekker buiten zijn.

 • Als uw initiatief of plan buurtbewoners samenbrengt, komt u in aanmerking voor een wijkbudget. Met een aantal spelregels in het achterhoofd is er heel veel mogelijk.

 • De wijkbudgetten zijn niet bedoeld voor initiatieven die alleen gaan over veranderingen in de openbare buitenruimte. Zoals de aanleg van een speeltuin.

 • Twijfelt u of uw initiatief voldoet? Het gebiedsmanagement van uw wijk of buurt helpt u graag. U kunt bellen of mailen via 0900 1852 of wijkbudget@haarlemmermeer.nl.

 • Meer informatie over de verdeelregels voor wijkbudgetten staat op de pagina over verdeelregels voor subsidies.

Hoe het werkt

Wijkbudget aanvragen

U doet een aanvraag via wijkbudget@haarlemmermeer.nl. Stuur uw aanvraag uiterlijk 2 weken voor de start van de activiteit in.


Klein buurtinitiatief

Doet u een aanvraag voor een klein buurtinitiatief? Zoals bijvoorbeeld een opruimactie met uw straat, straatfeest of buurtbarbecue? En doen daar minimaal 10 adressen aan mee? Zorg dan dat uw aanvraag de volgende informatie bevat:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en IBAN-rekeningnummer.

 • De naam van het initiatief.

 • Het doel van het initiatief.

 • De datum van het initiatief.

 • ​Een overzicht van de deelnemende adressen.

​Voor een klein buurtinitiatief stellen wij € 100 beschikbaar.

Na uw aanvraag nemen wij binnen enkele dagen contact met u op.


Groot buurtinitiatief

Doet u een aanvraag voor een ander of groter initiatief? Dan bevat uw aanvraag de volgende informatie:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, IBAN-rekeningnummer. Of de gegevens van de organisatie of stichting voor wie u de aanvraag doet.

 • De naam van het initiatief.

 • Het doel van het initiatief.

 • De datum van het initiatief.

 • Het bedrag dat u wilt aanvragen.

 • Een grove begroting. Zet daarin hoe 30% van de begroting door derden wordt gefinancierd. Want bij een groot buurtinitiatief moet minimaal 30% van de totale begroting uit een andere financieringsbron komen. De gemeentelijke bijdrage is daarbij niet meegerekend. Bijvoorbeeld door sponsoring of crowdfunding. Heeft u vragen hierover? Neem dan vooral contact op via 0900 1852.

Na uw aanvraag nemen wij binnen enkele dagen telefonisch contact met u op.


Wijkbudget achteraf verantwoorden

Ontvangt u een wijkbudget? Dan moet u dit achteraf verantwoorden.

Stuur een e-mail naar wijkbudget@haarlemmermeer.nl met daarin een verslag van het initiatief met foto's of video's van de activiteit. In het verslag vertelt u hoe het initiatief is verlopen. Maar ook of het doel bereikt is. Wat het aantal bezoekers is en eventuele verbeterpunten. Een verwijzing naar sociale media (bijvoorbeeld Facebook of Twitter) kan onderdeel zijn van uw verantwoording. U geeft ook aan of het volledige wijkbudget is besteed.

Eerdere initiatieven

 • Diverse Buitenspeeldagen.

 • Diverse Wijkfeesten.

 • Diverse Straatfeesten.

 • Diverse bijeenkomsten tijdens Pasen, Bevrijdingsdag en Kerst.

 • Kijkdagen kinderboerderijen.