Werkzaamheden Venneperweg, tussen de Spoorlaan en de Rijnlanderweg

De Venneperweg, tussen de Spoorlaan en de Rijnlanderweg, wordt opgeknapt. De bestaande asfaltlaag wordt verwijderd (frezen) en vervangen door een nieuwe asfaltlaag.
Tablist