Werkzaamheden Houtrakkerweg

Op 18 mei start aannemer KWS met het opknappen van de Houtrakkerweg, tussen huisnummer 60 en de Machineweg. De aannemer verwijdert het bestaande asfalt en de fundering. Dan brengt hij een nieuwe fundering en een nieuwe asfaltlaag aan.
Tablist