Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen alle bewoners van het adres mee? Dan kunt u de verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven. Blijven er één of meer personen van het gezin achter? Dan komt iedereen die weggaat persoonlijk naar de balie om de verhuizing door te geven.
Tablist