Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen alle bewoners van het adres mee? Dan kunt u de verhuizing digitaal of aan de balie doorgeven. Blijven er één of meer personen van het gezin achter? Dan kan de verhuizing alleen aan de balie worden doorgegeven. Iedereen die weggaat komt persoonlijk naar de balie toe.
Tablist