Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen alle bewoners van het adres mee? Dan kunt u de verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven. Blijven er één of meer personen van het gezin achter? Dan komt iedereen die weggaat persoonlijk naar de balie om de verhuizing door te geven.

Wat u moet weten

Hoe meldt u uw verhuizing naar het buitenland?

 • Online. Als alle bewoners van het adres mee verhuizen. U meldt uw verhuizing via het online formulier. U heeft een DigiD nodig.

 • Aan de balie. U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven aan onze balie van Burgerzaken. U maakt daarvoor een afspraak. Kies in het formulier voor 'Emigratie doorgeven'.

 • Verhuist iedereen van het adres mee? Dan kunt u de emigratie ook per post doorgeven. Print het formulier Verhuisaangifte (pdf). Vul het in en stuur het samen met de noodzakelijke documenten (zie Meenemen) op naar:

  Gemeente Haarlemmermeer
  KCC Burgerzaken
  Postbus 250
  2130 AG Hoofddorp

 • Blijven er 1 of meer personen van het gezin achter? Dan meldt iedereen die weggaat de verhuizing persoonlijk aan de balie van Burgerzaken. Maak daarvoor een afspraak. Neem de benodigde documenten mee (zie Meenemen).


Wie kan de verhuizing naar het buitenland (emigratie) doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie door.

 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door.

 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven.

 • Ouders en hun meerderjarige kinderen (ouder dan 16 jaar) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Als ze op hetzelfde adres wonen.

Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.


Wanneer geeft u de emigratie door?

U geeft uw emigratie binnen 5 dagen vóór uw daadwerkelijke vertrek door. De datum van aangifte bij de gemeente wordt uw datum van uitschrijving.

Het is niet mogelijk uw emigratie eerder dan 5 dagen vóór uw vertrek door te geven.

Uw rechten in Nederland lopen nog maximaal 5 dagen door.

Uw verhuizing naar het buitenland wordt doorgegeven aan andere instanties van de overheid.

Meenemen

 • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, Identiteitsbewijs voor vreemdelingen).

 • Het adres in het buitenland.


Bent u niet in staat om het formulier Verhuisaangifte (PDF, 94.29 kB) en bovenstaande aanvullende documenten bij ons af te geven? Verstuur deze dan per post naar:

Gemeente Haarlemmermeer
KCC Burgerzaken
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland (emigratie) kost niets.