Tweede paspoort voor Nederlanders in het buitenland

Wat u moet weten

Tweede paspoort

 • U toont met bewijsstukken aan dat u een tweede paspoort nodig heeft. Zie tabblad 'meenemen'.

 • ​Het tweede paspoort is 2 jaar geldig.


Levertijd

De levertijd is 3 werkdagen.

Aanvraag Afhalen
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Dinsdag
Vrijdag Woensdag
Zaterdag Donderdag
Zondag Donderdag

De levertijd loopt op als:

 • U de reisdocumenten laat bezorgen.

 • Uw huidig reisdocument vermist is.

 • Er onderzoek nodig is naar uw nationaliteit.


Ophalen

 • U haalt het paspoort persoonlijk bij de gemeentebalie Schiphol op.
  Ben je jonger dan 12? Dan is bij het afhalen 1 van de gezaghouders aanwezig. Lukt dit niet, en kom je met je oma of de oppas? Laat dan je gezaghouder toestemming geven. Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf het paspoort ophalen.

 • U levert uw nog geldige paspoort in bij het afhalen van uw nieuwe reisdocument.

 • Het nieuwe paspoort haalt u binnen 3 maanden op.


​Laten bezorgen van reisdocumenten in Nederland

U kunt er voor kiezen om uw reisdocument te laten bezorgen op uw verblijfadres in Nederland. U moet dit document wel zelf in ontvangst te nemen. U kunt er in dit geval niet voor kiezen het oude reisdocument mee terug te krijgen.

Houd rekening met een langere levertijd. Wij garanderen geen levertijd van 3 werkdagen bij bezorging.


Kwijt of gestolen?

Is uw reisdocument vermist of gestolen? Dan hebben wij het nummer van het document nodig. Dit nummer vragen wij op bij de instantie die het document heeft afgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de aanvraag meer tijd in beslag neemt en het langer dan 3 werkdagen kan duren voordat u uw reisdocument heeft.
 
Noodpaspoorten worden in Nederland afgegeven door de Koninklijke Marechaussee. Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?

Er is geen proces-verbaal meer nodig bij verlies van uw reisdocument. Aangifte is wel raadzaam als het document is gestolen. Zo voorkomt u identiteitsfraude.


Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeentebalie op Schiphol via het contactformulier.

 

Meenemen

Welke documenten u mee moet nemen is afhankelijk van het land waarin u woont. Bekijk op de pagina van het land waarin u woont welke documenten u meeneemt. 

Australië
België
Canada
Duitsland
Frankrijk
Italië
Noorwegen
Oostenrijk
Spanje
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Verenigde Arabische Emiraten
Zweden
Zwitserland


Overige landen

Staat het land waarin u woont er niet bij? Neem dan de volgende documenten mee:

 • Oude reisdocument(en). Al uw Nederlandse én buitenlandse reisdocumenten neemt u mee bij de aanvraag. Zowel geldig als verlopen.

 • 1 ​Pasfoto. Er gelden eisen voor een pasfoto. Wij adviseren u om uw pasfoto in Nederland te laten maken. U kunt op Schiphol ook pasfoto’s laten maken.

 • Bewijsstukken van verblijf in het buitenland. Dit is nodig om uw nationaliteit vast te stellen. Bijvoorbeeld: een geldige verblijfsvergunning. Of een originele verklaring over uw verblijf en nationaliteit van de bevoegde autoriteiten van uw woonplaats. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. De verklaring is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler. Bij verschil van mening over de inhoud of leesbaarheid wordt alsnog om een vertaling gevraagd.

 • Documenten voor het tweede paspoort.

 • ​​Uw eerste paspoort. Voor een tweede paspoortaanvraag moet deze nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

 • Bewijsstukken waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt, bijvoorbeeld: vliegtickets, hotelreserveringen, vluchtschema’s van uw werkgever, uitnodigingen van buitenlandse bedrijven of bewijs van visumaanvraag.

In sommige gevallen heeft u ook nodig:


Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan contact op met de Gemeentebalie Schiphol. Zij informeren u over de benodigde documenten.


Afschrift geboorteakte

U heeft een geboorteakte nodig als:

 • U niet eerder een Nederlands reisdocument heeft aangevraagd.

 • Uw kind minderjarig is en nooit ingeschreven heeft gestaan in Nederland (voor vaststelling/controle oudergegevens).

Het afschrift van uw geboorteakte moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Niet ouder dan 6 maanden.

 • Opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler.

 • Buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille​.


Afschrift huwelijksakte

Wilt u de naam van uw partner in uw nieuwe paspoort of identiteitskaart? Staat deze al in uw oude paspoort? Dan kan dit worden overgenomen in het nieuwe paspoort. Staat de naam van uw partner nog niet vermeld? Neem dan een afschrift van uw huwelijksakte of partnerregistratie mee.

 • Dit afschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 • Als uw partner overleden is, neem dan de overlijdensakte mee.

Het afschrift van uw huwelijksakte moet voldoen aan de volgende eisen:​
 
 • Niet ouder dan 6 maanden.

 • Opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler.

 • Buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille​.


Personen jonger dan 18 jaar

Bij een aanvraag voor een identiteitskaart voor personen tot en met 11 jaar, en bij een aanvraag voor een paspoort voor personen tot en met 17 jaar is toestemming (pdf) nodig van de gezaghouder(s). Het ouderlijk gezag wordt aangetoond met 1 van deze documenten:

 • Afschrift van de huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden. Geen trouwboekjes.

 • Origineel gewaarmerkte kopie echtscheidingsdocumenten waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind.

 • Originele adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank.

 • Origineel afschrift van de erkenningsakte waaruit blijkt dat de moeder heeft ingestemd met de erkenning.

 • Uittreksel uit het gezagsregister.

 • Een geboorteakte als uw kind niet in Nederland is geboren.

Zijn beide ouders aanwezig bij de aanvraag? Neem dan allebei een geldig identiteitsbewijs en 1 van bovenstaande documenten mee. Het toestemmingsformulier vult u aan de balie in.

Kan een gezaghouder niet in persoon aanwezig zijn bij de aanvraag? Neem dan het volgende mee:

Kosten

Een tweede paspoort kost € 100,75.

U betaalt de kosten voor het paspoort aan de gemeentebalie Schiphol. U kunt alleen met pin of creditcard betalen.

De betaalkaarten Visa Electron en American Express worden niet op de gemeentebalie Schiphol geaccepteerd.