Subsidie verantwoorden

Subsidie verantwoorden

Termijn voor het indienen van de verantwoording
Soort subsidie Uiterste datum
Eenmalige subsidie Binnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
Subsidie restauratie gemeentelijk erfgoed Binnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
Structurele (jaarlijkse) subsidie Uiterlijk 15 april na afloop van het subsidiejaar
Subsidie voor kunst- of cultuuronderwijs Uiterlijk 1 oktober via de website Kunst en Cultuur op School

Verantwoordt u de subsidie te laat of is de verantwoording onvolledig? Dan kan de subsidie worden gekort met maximaal 5%. 


Wat u nodig heeft

Voor alle subsidies:

  • Jaarrekening van het afgelopen jaar.

  • Een verslag over de activiteiten van het afgelopen subsidiejaar.

  • Toelichting op eventuele bestemmingsreserves of voorzieningen.

  • Een samenstellingsverklaring van de accountant (boven de € 50.000).

  • Een controleverklaring van de accountant (boven de € 250.000).

Hoe het werkt

  • U levert een verantwoording in.

  • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw verantwoording is ontvangen.

  • Is het een eenmalige subsidie? Dan ontvangt u binnen 8 weken een brief met het besluit.

  • Is het een jaarlijkse subsidie? Dan ontvangt u binnen 12 weken een brief met het besluit.