Subsidie groene daken aanvragen of verantwoorden

Wilt u bijdragen aan een gezond, groen en droog Haarlemmermeer? En wilt u op hetzelfde moment energie besparen? Een groen dak (een dak bedekt met planten) is dan een goede optie. In 2018 kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidie vraagt u deze uiterlijk 5 november 2018 aan. Uw groene dak moet uiterlijk 31 december 2018 geplaatst en betaald zijn. U heeft tot en met 15 februari 2019 de tijd om de subsidie te verantwoorden

Aanvragen als rechtspersoon

Vraag een subsidie aan als rechtspersoonEen rechtspersoon bent u als u namens een bedrijf, organisatie, vereniging of stichting een aanvraag doet.

Aanvragen als particulier

Vraag een subsidie aan als particulier via het online aanvraagformulier. Particulier bent u als u dit voor uzelf doet of als u een eenmanszaak hebt. 


Wanneer vraagt u subsidie aan? 

U vraagt een subsidie aan als u een groen dak wilt aanleggen. U mag starten met de aanleg van uw groene dak vanaf het moment dat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing van uw aanvraag. Houd er rekening mee dat subsidie alleen gegeven wordt als uw aanvraag is goedgekeurd. U accepteert hiermee dus een risico. 

Een subsidieaanvraag wordt gezien als ontvangen op de dag dat de volledige aanvraag bij de gemeente binnen is. Volledige subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het totale bedrag dat beschikbaar is voor subsidie, is bereikt. 

Aanvragen van meerdere bewoners of ondernemers die op dezelfde dag worden ontvangen, worden gezien als tegelijk ontvangen. Komt uw aanvraag binnen op de dag dat het totale bedrag dat beschikbaar is voor subsidie, is bereikt? Dan wordt er gekeken naar het tijdstip van binnenkomst. 


Wat heeft u nodig? 

 • Schets van de eindsituatie. 
 • Kleurenfoto van het dak voorafgaand aan de aanleg. 
 • Berekening of uiteenzetting van het waterbergend vermogen. 
 • Productinformatieblad. 
 • Offerte met de volledige werkomschrijving.
Een basis groen dak vanaf 40 vierkante meter wordt aangelegd door een professioneel hoveniers of aannemer. Een biodivers groen dak wordt altijd aangelegd door een professioneel hovenier of aannemer, ongeacht het aantal vierkante meters. In deze gevallen voegt u een offerte met volledige werkomschrijving toe bij de aanvraag. 

Op de offerte van een biodivers groen dak staat het aantal plantensoorten (ten minste 14 verschillende soorten) vermeld. 

Een basis groen dak van minder dan 40 vierkante meter mag door de eigenaar van het gebouw zelf worden aangelegd. In dit geval stuurt u geen offerte mee bij de aanvraag. 

Het is vooraf de verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager (en eigenaar) om te beoordelen of de dragende constructie van het gebouw in de juiste staat verkeert en voldoende draagkracht heeft voor een groen dak. De gemeente raadt u aan om een bouwkundige berekening te maken en bij de aanvraag te voegen. 

Hoe werkt het? 

 • U vindt de voorwaarden en de hoogte van de subsidie in de verdeelregel subsidie groene daken
 • U levert de complete aanvraag in. 
 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen. 
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor subsidie. 
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.
 • Is uw aanvraag goedgekeurd? U ontvangt dan een besluit, maar het verleende subsidiebedrag wordt nog niet aan u overgemaakt. Dat ontvangt u pas na vaststelling van de verleende subsidie. Is er minder vierkante meter groen dak aangelegd dan waarvoor de subsidie verleend is? Het subsidiebedrag wordt dan lager vastgesteld. 
 • U kunt voor de subsidie geen voorschot in de uitbetaling ontvangen. 
 • Het is niet mogelijk om een ander soort groen dak een te (laten) leggen dan waarvoor u subsidie heeft gekregen. 

Subsidie verantwoorden

Verantwoorden als rechtspersoon

Verantwoord uw subsidie als rechtspersoon. Een rechtspersoon bent u als u namens een bedrijf, organisatie, vereniging of stichting een aanvraag doet.

Verantwoorden als particulier

Verantwoord een subsidie als particulier via het online aanvraagformulier. Particulier bent u als u dit voor uzelf doet of als u een eenmanszaak hebt. 

Wanneer levert u de verantwoording van de subsidie in? 

Na aanleg verantwoordt u de aan u verleende subsidie. Dit kan tot en met 15 februari 2019. Verantwoordt u de subsidie na die datum? Dan wordt uw verantwoording niet in behandeling genomen en de eerder verleende subsidie wordt ingetrokken. 


Wat heeft u nodig? 

Heeft u de werkzaamheden door een hovenier of aannemer laten uitvoeren? Dan heeft u nodig: 

 • ​Een factuur met werkomschrijving en vermelding van het aantal aangelegde vierkante meters. 
 • De betalingsbewijzen. 
 • Een kleurenfoto van de eindsituatie. 

Heeft u de werkzaamheden zelf uitgevoerd? Dan heeft u nodig: 

 • De betalingsbewijzen van aangeschafte materialen, zoals facturen, kassabonnen en bankafschriften. 
 • Een opgave van het aantal aangelegde vierkante meters. 
 • Een kleurenfoto van de eindsituatie.

Hoe werkt het? 

 • U levert de complete verantwoording in. 
 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw verantwoording is ontvangen. 
 • U ontvangt het besluit uiterlijk 8 weken na de ontvangst van de verantwoording. 
 • Het subsidiebedrag wordt binnen 6 weken na de besluitdatum aan u betaald. 
 • Steekproefsgewijs kan op locatie gecontroleerd worden op de daadwerkelijke aanleg van het groene dak.