Subsidie aanvragen of verantwoorden

Subsidie aanvragen

Termijn voor het indienen van de aanvraag 

Soort subsidie Uiterste datum
Eenmalige subsidie 8 weken voor start van de activiteit
Jaarlijkse subsidie Uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar
Prestatiesubsidie Uiterlijk 15 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar
Subsidie voor restauratie gemeentelijk erfgoed 16 weken vóór de start van de werkzaamheden
Subsidie voor cultuuronderwijs op scholen Uiterlijk 15 juni via de website Kunst en Cultuur

Vraagt u de subsidie te laat aan of is de aanvraag onvolledig? Dan kan de subsidie worden gekort met maximaal 25%.

Wordt de activiteit niet uitgevoerd? Dan betaalt u de subsidie terug.


Wat u nodig heeft

Voor alle subsidies:

 
 • Activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waarvoor u de subsidie nodig heeft
 • Begroting (inclusief toelichting)
 • ​Toestemming voor het opbouwen van bestemmingsreserves of voorzieningen (indien van toepassing)

Is dit de eerste keer dat u subsidie aanvraagt? Bij de aanvraag moet dan ook de:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar
 • Toelichting op bestemmingsreserves of voorzieningen
 • Verklaring van de accountant
 • Statuten met de beschrijving van de organisatievorm

Voor subsidies voor rechtspersonen die hoger zijn dan € 5000:

 
 • Jaarrekening van het afgelopen jaar
 • Toelichting op bestemmingsreserves of voorzieningen
 • Verklaring van de accountant

Is het de eerste keer dat u subsidie aanvraagt? Voeg dan ook de statuten toe samen met de beschrijving van de organisatievorm.


Hoe het werkt

 • U levert de aanvraag in. Als rechtspersoon via eHerkenning en als particulier via DigiD.

 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.

 • Bij een eenmalige aanvraag ontvangt u het besluit binnen 8 weken. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk.

 • ​Vraagt u een jaarlijkse subsidie aan? Dan ontvangt u het besluit uiterlijk 15 december, in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. U ontvangt de subsidie in januari.

Subsidie verantwoorden

Termijn voor het indienen van de verantwoording

Soort subsidie Uiterste datum
Eenmalige subsidie Binnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
Subsidie restauratie gemeentelijk erfgoed Binnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
Structurele (jaarlijkse) subsidie Uiterlijk 15 april na afloop van het subsidiejaar
Subsidie voor kunst- of cultuuronderwijs Uiterlijk 1 oktober via de website Kunst en Cultuur op School
Verantwoordt u de subsidie te laat of is de verantwoording onvolledig? Dan kan de subsidie worden gekort met maximaal 25%.

Wat u nodig heeft

Voor alle subsidies:

 
 • Activiteitenverslag.

 • Financieel verslag van de activiteit.

 • Jaarrekening van het afgelopen boekjaar met toelichting.

 • Opgave van reserves en voorzieningen.

 • Verklaring van de accountant.


​Hoe het werkt

 • U levert een verantwoording in.

 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw verantwoording is ontvangen.

 • Is het een eenmalige subsidie? Dan ontvangt u binnen 8 weken een brief met het besluit.

 • Is het een jaarlijkse subsidie? Dan ontvangt u binnen 12 weken een brief met het besluit.

Regels

Wilt u meer weten over: