Steigervergunning

Wat u moet weten

Wilt u een vergunning aanvragen? Dan adviseert de gemeente om de volgende stappen te volgen:
 

Het beleid van de provincie is dat een steiger minimaal 50 meter bij een brug vandaan moet zijn. Dit staat niet vermeld in het bestemmingsplan. Het kan zijn dat de gemeente u een vergunning verleent, maar de provincie dat niet doet.

 • Kijk op de website van Hoogheemraadschap Rijnland aan welke eisen een steiger moet voldoen. Voldoet uw aan te leggen steiger aan de voorwaarden? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen bij het Hoogheemraadschap. Vraag dan een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ aan bij de gemeente.
 • Vraag een vergunning aan bij provincie Noord-Holland als u de steiger in de Ringvaart wenst. Voor de overige wateren is er geen vergunning van provincie Noord-Holland nodig.

Wat regelt u bij de gemeente?

Gemeente Haarlemmermeer wil voorkomen dat buiten de bebouwde kom steigers voor privégebruik worden gebouwd. Binnen de bebouwde kom wil de gemeente voorkomen dat er te hoge steigers, of steigers met een overkapping (botenhuizen), worden gebouwd.

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' nodig. Dit doet u op de website van het omgevingsloket. Daar heeft u DigiD voor nodig.
 

Kies op uw aanvraag altijd voor de optie ‘Overig bouwwerk bouwen’. Als u voor de optie ‘Steiger’ kiest, komt de aanvraag bij Rijnland terecht in plaats van bij de gemeente.

Tekeningen

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning stuurt u tekeningen op. Zie daarvoor het tabblad Afmetingen en vergunningen.


Wat regelt u bij provincie Noord-Holland?

De Ringvaart is voor de beroeps- en recreatievaart een belangrijke vaarweg. Daarom stelt de beheerder, provincie Noord-Holland, eisen aan de ligging en het formaat van het vaartuig en de aanmeervoorziening. Om die reden moet u ook bij de provincie een vergunning aanvragen. Dat kan door het aanvraagformulier in te vullen en per post of per e-mail op te sturen naar:
 
Provincie Noord-Holland
Sector SHV
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
E-mail: LOOM@Noord-Holland.nl

Wat regelt u bij Hoogheemraadschap Rijnland?

In de meeste gevallen is er van Hoogheemraadschap Rijnland geen toestemming nodig voor het plaatsen van steigers in de Ringvaart. U informeert nog wel of u het water kunt gebruiken voor uw steiger. Hoogheemraadschap Rijnland is te bereiken via 071 3063063.
 

Watervergunning

Voldoet uw steiger aan de eisen van Hoogheemraadschap Rijnland? Dan heeft u geen vergunning meer nodig. Voldoet u niet aan de eisen? Neem dan contact op met Hoogheemraadschap Rijnland voor een eventuele watervergunning of keur. U kunt een watervergunning aanvragen op de website van het omgevingsloket. U doet dat door op de knop ‘Aanvraag’ te klikken en vervolgens in te loggen met DigiD.

U kunt het formulier per post versturen of e-mailen naar:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD Leiden
postbus@rijnland.nl

Afmetingen en tekeningen

Afmetingen

Steigers mogen alleen gebouwd worden op locaties die aangewezen zijn in het bestemmingsplan Ringvaart. Steigers moeten op eigen benen in het water staan. Zij mogen niet vast met de oever verbonden zijn. De maten moeten voldoen aan de afmetingen zoals genoemd in het bestemmingsplan.

Laat de volgende afmetingen zien in uw vergunningaanvraag:
 
 • De lengte en breedte van de steiger.
 • Het hoogteverschil tussen de steiger en het waterpeil in de zomer.
 • De breedte en dikte van de vlonderdelen.
 • De afmetingen van de constructie (lengte en dikte van de palen en balken).
 • Afstand tot de erfgrens en eventueel de afstand tot de steiger van de buren.

Kijk op de website van Hoogheemraadschap Rijnland aan welke eisen een steiger moet voldoen.


Tekeningen

Voor de aanvraag van een vergunning levert u meerdere tekeningen en foto’s aan. Een aanvraag met onduidelijke of ontbrekende tekeningen wordt niet behandeld. Het is van belang dat u een eenvoudige bouwtekening laat zien.

Lever minimaal de volgende tekeningen en foto’s aan:
 
 1. Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht van de steiger. Deze tekening moet op schaal (1:100) en voorzien zijn van maatvoering.
 2. Kadastrale tekening of een situatietekening. Deze tekening moet op schaal (1:1000) en voorzien zijn van maatvoering. Op deze tekening geeft u aan waar de steiger staat ten opzichte van een gebouw of een ander vast bouwwerk. Vermeld ook het adres van de te bouwen steiger. Een kadastrale tekening kunt u opvragen op de website van het kadaster.
 3. Foto’s van de situatie en de gebouwen in de buurt.
 4. Het materiaal en het kleurgebruik.
U mag alles combineren op een enkel vel. Het is belangrijk dat u in de bouwtekening alle afmetingen duidelijk laat zien.

Kosten

De gemeentelijke kosten voor een bouwvergunning voor steigers en afmeerconstructies bedragen minimaal € 258,58. Dit zijn eenmalige kosten voor een omgevingsvergunning, wanneer de bouwkosten niet hoger zijn dan € 8.143,52. Er worden aanvullende leges opgelegd wanneer de bouwkosten hoger zijn en/of er extra werkzaamheden bij de gemeente plaatsvinden. Dit kan een extra Welstandtoets zijn, een toets van de erfgoedcommissie, of een ontheffing van het bestemmingsplan.

Voor eventuele kosten van Hoogheemraadschap Rijnland verwijzen we naar de website van Hoogheemraadschap Rijnland. U betaalt ook kosten aan provincie Noord-Holland voor het gebruik van het water en de aanleg van de steiger.