Steiger

Wilt u een steiger, meerpaal of een aanmeervoorziening plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal van de gemeente én van de provincie. Uw steiger, meerpaal of aanmeervoorziening moet ook aan de eisen van Hoogheemraadschap Rijnland voldoen.
Tablist