Starterslening

De starterslening is een extra lening, naast de hypotheek. Dit om de koop van een eerste huis mogelijk te maken. Deze lening overbrugt het verschil van wat de woning kost en het bedrag dat u als starter kunt lenen. U kunt bij ons een starterslening aanvragen.

Wat u moet weten

Wat is de starterslening?

 • Een starterslening is een lening die naast een hypotheek bestaat.

 • De hoogte van deze lening is maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 40.000.

 • De starterslening geeft inwoners van Haarlemmermeer, die voor het eerst een woning willen kopen, meer mogelijkheden om in de gemeente een woning te kopen.


Hoe werkt de starterslening?

 • De gemeente Haarlemmermeer verstrekt de starterslening. Daarvoor heeft Haarlemmermeer een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De gemeente bepaalt wie een starterslening krijgt.

 • U sluit de starterslening af bij de SVn. De SVn verzorgt ook de afhandeling en de administratie van de startersleningen.

 • Naast de starterslening heeft u nog een hypotheek nodig. Deze sluit u af bij de bank van uw keuze. Een eis hierbij is dat de starterslening en de lening bij de bank de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben. Zie hiervoor de website van de NHG.

 • Over de eerste 3 jaar betaalt u geen rente of aflossing. Elke 3 jaar wordt uw inkomen opnieuw getoetst. Bent u meer gaan verdienen? Dan kan het zijn dat u rente en aflossing moet gaan betalen. Bent u niet meer gaan verdienen? En zijn er geen veranderingen in de samenstelling van uw huishouden? Dan blijft de lening aflossings- en rentevrij. U gaat dus pas aflossen en rente betalen als uw inkomen dat toelaat.


Nieuwbouwwoning of bestaande woning?

Nieuwbouwwoning

Of u gebruik kunt maken van de starterslening wordt bekendgemaakt bij de verkoopcampagne. Ook kan de betrokken makelaar u hierover informeren. U leent maximaal 20% van de verwervingskosten lenen via de starterslening.

Bestaande woning

De verkoopprijs van de woning is lager dan € 214.150. Dit betekent dat de verwervingskosten (koopprijs plus bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten) niet hoger zijn € 227.000. Het maximale bedrag dat u met de starterslening leent is 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 40.000.


Aflossen

U lost de starterslening altijd boetevrij af. Verkoopt u uw woning? Dan lost u de starterslening af.

Voor wie

 • U of uw partner woont op het moment van aanvraag zeker 2 jaar onafgebroken in Haarlemmermeer. In die periode staat u geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) of:
  U of uw partner heeft in de afgelopen 10 jaar zeker 6 jaar lang onafgebroken in Haarlemmermeer gewoond. In die periode stond u geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor u de starterslening aanvraagt.

 • De woning waarvoor u de starterslening aanvraagt is uw eerste koopwoning.

Aanvragen

Online

 • U vraagt het aanvraagformulier met DigiD aan als u weet welke woning u gaat kopen en hoeveel deze kost. Oftewel, als u een voorlopige koopovereenkomst heeft.
 • Een medewerker van de gemeente toetst of u aan bepaalde criteria voldoet. Deze criteria worden u voorlegd in het formulier.
 • U ontvangt vervolgens binnen 2 werkdagen een bericht van de gemeente in uw persoonlijke Berichtenbox van Mijnoverheid.nl. Is uw account nog niet geactiveerd? Dan wordt er een e-mail naar uw e-mailadres verstuurd.

Aanvraag indienen

 • Zodra u het aanvraagformulier heeft ontvangen van de gemeente, stuurt u het ingevulde formulier en de vereiste bijlagen op naar SVn.
 • ​U ontvangt pas een offerte van SVn als alle documenten door de SVn ontvangen zijn.
 • Met de informatie uit de offerte van de SVn ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente voor de starterslening en vraagt u een lening aan bij de bank van uw keuze. De hoogte van deze lening wordt gebaseerd op de starterslening.
 • Zodra u de offerte van de bank heeft geaccepteerd en aan alle voorwaarden heeft voldaan, ontvangt u van de SVn bericht over de verdere stappen van de lening.

Vragen?

 • Bel met gemeente Haarlemmermeer via telefoonnummer 0900 1852.

 • Bel met de SVn via telefoonnummer 088 2539400.

 • Kijk op de website van de SVn.