Standplaatsvergunning

Wat u moet weten

Bij een standplaats gaat het niet om:

 • Een vaste plaats op een weekmarkt.

 • Een vaste plaats op een evenement. Hiervoor meldt u zich bij de organisator van het evenement.

 • Het venten van goederen.

 • Het aanbieden van diensten.

 • ​Sampelen. Het gratis uitdelen van producten om deze te promoten. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'melden sampelen'. 

Bekijk het stippenplan bij een standplaatsvergunning (PDF). In het stippenplan ziet u welke producten u mag verkopen en waar u dat mag doen.


Voorwaarden

 • U bent handelingsbekwaam.

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ambulante handelaar of markthandelaar (geen detailhandel).

 • Uw aanvraag past in het stippenplan van de gemeente.

 • Uw standplaats levert geen problemen op voor de openbare orde.

 • Voor de verkoop van oliebollen geldt de vergunning maximaal 3 maanden.

 • Voor de verkoop van kerstbomen geldt de vergunning maximaal 3 weken.

Aanvragen

Laat u eerst goed informeren

Wilt u informatie over de beschikbaarheid van een standplaats? Neem dan contact op met de gemeente via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'info standplaatsvergunning'.

Voor een aanvraag brengt de gemeente kosten (leges) in rekening. Ook als de vergunning wordt geweigerd. Laat u daarom eerst goed informeren voordat u een aanvraag doet.


Schriftelijk aanvragen

Vul het aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf) volledig in.

 • Vermeld het Kamer van Koophandel-nummer.
 • Stuur het formulier en de aanvullende stukken naar:

  Gemeente Haarlemmermeer
  Cluster Veiligheid - Team Vergunningen
  Postbus 250
  2130 AG Hoofddorp

U kunt het aanvraagformulier met aanvullende stukken ook mailen naar info@haarlemmermeer.nl. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Team Vergunningen via 0900 1852.

Kosten

U betaalt voor het behandelen van uw vergunningsaanvraag:

Overzicht kosten vergunningen
Vergunning voor Tarief 
1 dag € 45,72
1 week € 68,60
1 maand € 136,94
1 kwartaal € 206,16
een half jaar € 228,98
ten hoogste 1 jaar € 458,23

U betaalt precariobelasting voor de gemeentegrond die u in gebruikt neemt. De belasting bedraagt per dag voor een vaste standplaats gelegen op een standplaatslocatie:

Precariobelasting overzicht

Precariobelasting

Tarief
Categorie 1 € 42,05
Categorie 2 € 30,05
Categorie 3 € 15,03

Voor incidentele standplaatsen betaalt u € 60,07 per dag.