Reisdocument Nederlanders in het buitenland

Wat u moet weten

Levertijd

De levertijd is 3 werkdagen.

Aanvraag Afhalen
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Dinsdag
Vrijdag Woensdag
Zaterdag Donderdag
Zondag Donderdag

De levertijd kan oplopen als:

 • Uw reisdocumenten laat bezorgen.

 • Uw huidig reisdocument vermist is.

 • Er onderzoek nodig is naar uw nationaliteit.


Ophalen

 • U haalt het paspoort of de identiteitskaart persoonlijk bij de gemeentebalie Schiphol op.
  Ben je jonger dan 12? Dan is bij het afhalen 1 van de gezaghouders aanwezig. Lukt dit niet, en kom je met je oma of de oppas? Laat dan je gezaghouder toestemming geven. Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf het paspoort ophalen.

 • U levert uw nog geldige paspoort of identiteitskaart in bij het afhalen van het nieuwe reisdocument.

 • U heeft maximaal 3 maanden de tijd om het nieuwe paspoort of de identiteitskaart op te halen. Daarna wordt het vernietigd.


Laten bezorgen van reisdocumenten in Nederland

U kunt uw reisdocument laten bezorgen op uw verblijfadres in Nederland. U moet dit document wel zelf in ontvangst te nemen. U krijgt in dit geval uw oude reisdocument niet mee terug.

Hou rekening met een levertijd die langer duurt dan 3 werkdagen.


Kwijt of gestolen?

Is uw reisdocument vermist of gestolen? Dan hebben wij het nummer van het document nodig. Dit nummer vragen wij op bij de instantie die het document heeft afgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de aanvraag meer tijd in beslag neemt en het langer dan 3 werkdagen kan duren voordat u uw reisdocument heeft.

Noodpaspoorten worden in Nederland afgegeven door de Koninklijke Marechaussee. Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?

Er is geen proces-verbaal meer nodig bij verlies van uw reisdocument. Is uw reisdocument gestolen? Doe dan altijd aangifte. Zo voorkomt u identiteitsfraude.


Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeentebalie op Schiphol via het contactformulier. Of stuur een e-mail naar: gemeentebalie.schiphol@haarlemmermeer.nl. Voor het afzeggen of wijzigen van afspraken belt u ook met 0900 1852, of vanuit het buitenland met 0031 23567 6543.

Meenemen

Welke documenten u moet meenemen, is afhankelijk van het land waarin u woont. Bekijk op de pagina van het land waarin u woont welke documenten u meeneemt.

Australië
België
Canada
Duitsland
Frankrijk
Italië
Noorwegen
Oostenrijk
Spanje
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Verenigde Arabische Emiraten
Zwitserland
Zweden


Overige landen

Staat het land waarin u woont er niet bij? Neem dan de volgende documenten mee:

 • Oude reisdocument(en). Alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die in uw bezit zijn neemt u mee bij de aanvraag: geldig én verlopen.

 • ​1 pasfoto. Er gelden eisen voor een pasfoto. Wij adviseren u om uw pasfoto in Nederland te laten maken. U kunt op Schiphol ook pasfoto’s laten maken.

 • Bewijsstukken van verblijf in het buitenland. Dit is nodig om uw nationaliteit vast te stellen. Bijvoorbeeld: een geldige verblijfsvergunning. Of een originele verklaring over uw verblijf en nationaliteit van de bevoegde autoriteiten van uw woonplaats. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. De verklaring is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler. Bij verschil van mening over de inhoud of leesbaarheid wordt alsnog om een vertaling gevraagd.

In sommige gevallen heeft u ook nodig:


Documenten andere nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan contact op met de Gemeentebalie Schiphol. Zij informeren u over de benodigde documenten.


Afschrift geboorteakte

U heeft een geboorteakte nodig als:

 • U niet eerder een Nederlands reisdocument heeft aangevraagd en/of.

 • Uw kind minderjarig is en nooit ingeschreven heeft gestaan in Nederland (voor vaststelling of controle van oudergegevens).

Het afschrift van uw geboorteakte moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het is niet ouder dan 6 maanden.

 • Het is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler.

 • De buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille.


Afschrift huwelijksakte

Wilt u de naam van uw partner in uw nieuwe paspoort of identiteitskaart? Staat deze al in uw oude paspoort? Dan wordt dit zo overgenomen in het nieuwe paspoort. Staat de naam van uw partner nog niet vermeld? Neem dan een afschrift van uw huwelijksakte of partnerregistratie mee. Dit afschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Als uw partner overleden is, neem dan de overlijdensakte mee.

Het afschrift van uw huwelijksakte moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het is ​niet ouder dan 6 maanden.

 • Het is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler.

 • Bepaalde buitenlandse aktes moeten voorzien zijn van een legalisatie of apostille.


Personen jonger dan 18 jaar

Bij een aanvraag voor een identiteitskaart voor personen tot en met 11 jaar, en bij een aanvraag voor een paspoort voor personen tot en met 17 jaar is toestemming (pdf) nodig van de gezaghouder(s). Het ouderlijk gezag wordt aangetoond met 1 van deze documenten:

 • Een afschrift van de huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden, geen trouwboekjes.

 • Origineel gewaarmerkte kopie echtscheidingsdocumenten waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind.

 • Originele adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank.

 • Origineel afschrift van de erkenningsakte waaruit blijkt dat de moeder heeft ingestemd met de erkenning.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister.

Zijn beide ouders aanwezig bij de aanvraag? Neem dan allebei een geldig identiteitsbewijs en 1 van bovenstaande documenten mee. Het toestemmingsformulier vult u aan de balie in.

Kan een gezaghouder niet in persoon aanwezig zijn bij de aanvraag? Neem dan het volgende mee: 

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeentebalie Schiphol.

Kosten

U betaalt de kosten voor het paspoort of identiteitskaart aan de balie op Schiphol. U kunt alleen met pin of creditcard betalen. De betaalkaarten Visa Electron en American Express worden niet op de gemeentebalie Schiphol geaccepteerd.

Soort reisdocument

Prijs 2018
Nationaal Paspoort (tot 18 jaar) € 87,40
Nationaal Paspoort (vanaf 18 jaar) € 100,75
Zakenpaspoort € 100,75
Nederlandse identiteitskaart (tot 18 jaar) € 67,45
Nederlandse identiteitskaart (vanaf 18 jaar) € 89,50
Thuisbezorgen reisdocumenten op een adres in Nederland € 4,95 (€ 9,90 bij 2 of meer documenten)