Registratie kinderopvang

Wat u moet weten

Wilt u een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten? Houd dan rekening met de nieuwe werkwijze: Streng aan de Poort. Dit betekent dat nieuwe kindercentra beter voorbereid en met meer kennis moeten starten. Om te bepalen of u aan de strengere eisen voldoet, vraagt de GGD u om extra documenten.

Registratie

  • De GGD onderzoekt of de het gastouderbureau, de gastouder of het kindercentrum mag starten.
  • Na goedkeuring van de GGD schrijft de gemeente u in bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gemeente neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.
  • Daarna inspecteert de GGD periodiek op veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie. 

Vergunningen

  • Het bestemmingsplan moet toestaan dat er op de locatie een kindercentrum komt. U bekijkt het bestemmingsplan voor uw buurt op www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een kindercentrum niet in het bestemmingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning ‘planologisch strijdig gebruik’ aan. De behandeling van deze omgevingsvergunning duurt maximaal 26 weken.
  • Voor de opening van een kindercentrum moet een omgevingsvergunning voor brandveiligheid gebruik zijn afgegeven. Het aanvragen van deze vergunning neemt maximaal 26 weken in beslag. Vraag de omgevingsvergunning daarom op tijd aan.
  • Bent u als bv of nv houder van een kindercentrum? Dan heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. 

Aanvragen

De aanvraagformulieren voor de registratie van gastouderopvang, gastouderbureaus en kindercentra downloadt u op de website van de Rijksoverheid.

U e-mailt het formulier (met aanvullende stukken) naar info@haarlemmermeer.nl.

Wilt u het per post verzenden? Stuur dan het formulier (met eventueel aanvullende stukken) naar: 

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid
Postbus 250
2131 AG  Hoofddorp

Kosten

Voor een aanvraag betaalt u:
 

  • Aanvraag tot registratie van een kindercentrum of gastouderbureau: € 727,95
  • Aanvraag tot registratie gastouderopvang: € 623,85

Als het verzoek tot registratie in het LRK wordt ingetrokken of niet volledig is, betaalt u ook de volledige kosten.