Reclame

Wat u moet weten

  • Wilt u reclame aan of op uw bedrijfspand of woning aanbrengen en gaat het om een constructie? Dan neemt u de reclamevergunning mee bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Gaat de aanvraag alleen over reclame? Dien dan schriftelijk een aanvraag in, met daarbij een tekening van de reclame-uiting.

  • Wilt u reclame bevestigen aan een lichtmast? Er zijn 250 lichtmasten beschikbaar, waarvan 50 voor reclame voor niet-commerciële doeleinden. U neemt hiervoor contact op met het Nationaal Publiciteits Bureau. U heeft geen vergunning bij gemeente Haarlemmermeer nodig.

  • Wilt u reclame maken op dubbelzijdige A0 displays of driehoeksborden aan lichtmasten langs openbare wegen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Schiphol, Cruquius, Vijfhuizen, Lisserbroek en Zwanenburg? U neemt hiervoor contact op met ESH Media. U heeft geen vergunning bij gemeente Haarlemmermeer nodig.

  • Gaat het om een andere soort reclame uiting? Is deze niet verlicht? En wordt de reclame niet aangebracht in de openbare buitenruimte? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Aanvragen

  • Gaat de aanvraag alleen over reclame? Vraag de vergunning dan aan met daarbij een tekening van de reclame-uiting. 

  • Wilt u reclame aan of op uw bedrijfspand of woning aanbrengen en gaat het om een constructie? Dan neemt u / stuurt u de reclamevergunning mee bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U vraagt de vergunning digitaal aan via het omgevingsloket, of u stuurt uw aanvraag naar: 

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid
Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

U kunt uw aanvraag met de aanvullende stukken ook mailen naar info@haarlemmermeer.nl. Voor meer informatie neemt u contact op met Team Vergunningen via 0900 1852.


Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal via telefoonnummer 088 567 02 00.

Kosten

U betaalt kosten, dat noemen we leges.

Gaat het alleen om een reclamevergunning? Dan kost de vergunning € 92,55.

Gaat het om een reclamevergunning met een bouwconstructie? Dan wordt een percentage over de bouwkosten gerekend. Ook is belangrijk welke procedure er gevolgd wordt. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges in Haarlemmermeer 2019.