Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Wat u moet weten

Stemmen voor de Provinciale Staten

De Provinciale Staten vormen het parlement van de provincie en kiezen bovendien de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen vindt u op de website van provincie Noord-Holland.

Voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten:

 
 • U moet op 20 maart 18 jaar of ouder zijn.

 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Hiervoor kijken we naar uw nationaliteit op 4 februari 2019.

 • U moest op 4 februari 2019 in Haarlemmermeer ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). U mag dan stemmen voor de provincie Noord-Holland.

 • U moet het recht hebben om te kiezen.

Stemmen voor de waterschappen

Een waterschapsbestuur bepaalt hoe er in het waterschapsgebied wordt omgegaan met water. In Haarlemmermeer hebben we te maken met 2 waterschappen: Hoogheemraadschap van Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht aan de oostkant van Halfweg.

Voor de waterschapsverkiezing kunt u alleen in uw eigen waterschap stemmen. Om op hetzelfde moment voor de Provinciale Staten en het waterschap te kunnen stemmen, gaat u naar het aangegeven stembureau op uw stempas. Of u stemt bij een ander stembureau in uw eigen waterschap. Op de website kunt u opzoeken in welk waterschap uw adres valt.

Voorwaarden om te mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen:

 
 • U moet op 20 maart 18 jaar of ouder zijn.

 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een ander EU-land. Of u moet een geldig Nederlands verblijfsdocument hebben. Hiervoor kijken we naar uw nationaliteit op 4 februari 2019.

 • U moest op 4 februari 2019 in Haarlemmermeer ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). U mag stemmen voor het waterschap waar uw adres onder valt. Haarlemmermeer ligt in het grondgebied van 2 verschillende waterschappen.

 • U moet het recht hebben om te kiezen.

Stemmen buiten Haarlemmermeer

Wilt u buiten Haarlemmermeer stemmen? Dan vraagt u een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u:
 
 • Stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen in de hele provincie Noord-Holland.
 • Stemmen voor de waterschapsverkiezingen in alle gemeenten die onder uw waterschap vallen. Bekijk de lijst met gemeenten per waterschap.

Hoe u kunt stemmen

Uw stempas

 • ​Tussen eind februari en begin maart ontvangt u uw stempas per post voor de verkiezing waarvoor u kiesgerechtigd bent. Afhankelijk van uw situatie krijgt u dus 0, 1 of 2 stempassen toegestuurd. ​
 • ​​Heeft u na 4 maart nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas(sen) kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan via dit formulier.
 • U stuurt het formulier per e-mail naar verkiezingen@haarlemmermeer.nl, of u stuurt het per post naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Team Burgerzaken, Verkiezingen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

 • Vindt u de oude stempas(sen) weer terug? Dan kunt u daar niet meer mee stemmen.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet stemmen op de verkiezingsdag? U kunt iemand anders voor u laten stemmen door een volmacht te geven. Die persoon kan alleen voor u stemmen als hij of zij zelf ook gaat stemmen. 

Wat u moet weten bij een machtiging:

 
 • Voor de Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit Noord-Holland. Voor de waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit een gemeente binnen uw waterschap. Haarlemmermeer ligt in het grondgebied van 2 verschillende waterschappen. Op de website kunt u opzoeken onder welk waterschap uw adres valt.
 • De persoon die u machtigt stemt zelf ook op 20 maart. Hij of zij mag alleen uw stem uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem.
 • De persoon die u machtigt mag voor maximaal 2 andere personen stemmen naast zijn of haar eigen stem.

U kunt iemand op 2 manieren machtigen:

1. Via de stempas: 

 
 • ​U vult de achterkant van de stempas in.
 • U zet uw handtekening op de stempas.
 • Ook de persoon die u machtigt zet een handtekening op de stempas.
 • De gemachtigde moet zelf ook in Haarlemmermeer wonen en mogen stemmen voor dezelfde verkiezing als u. 
 • ​U geeft een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs aan de persoon die u machtigt. Deze kopie neemt hij of zij mee bij het stemmen. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone. 
 • De gemachtigde moet de stemmen gelijktijdig uitbrengen en er is een maximum aantal machtigingen van 2 per verkiezing.
 • U mag de onderhandse volmacht niet invullen op een stembureau en daar ter plekke aan iemand anders geven.
 • ​U kunt tot op de dag van de verkiezingen (20 maart) iemand op deze manier machtigen.

2. Via een schriftelijke volmacht: 

 
 • Bij een schriftelijke aanvraag van een volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een apart volmachtbewijs thuisgestuurd.

Om een volmachtbewijs aan te vragen gebruikt u 1 of 2 van de volgende formulieren:

Aanvraagformulier volmacht Provinciale Statenverkiezingen
Aanvraagformulier volmacht Hoogheemraadschap van Rijnland
Aanvraagformulier volmacht Amstel, Gooi en Vecht

U stuurt het formulier per e-mail naar verkiezingen@haarlemmermeer.nl, of u stuurt het per post naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Team Burgerzaken, Verkiezingen
​Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Uw aanvraag moet uiterlijk 15 maart binnen zijn. Uw gemachtigde krijgt het volmachtbewijs zo snel mogelijk thuisgestuurd. Stuur uw aanvraag wel ruim van tevoren in. Wij verwerken de aanvragen op volgorde van binnenkomst en versturen de volmachtbewijzen uiterlijk maandag 18 maart.

 • De persoon die namens u gaat stemmen, stemt gelijktijdig voor u én voor zichzelf. Dit mag niet op 2 verschillende momenten. U en uw gemachtigde stemmen dus in hetzelfde stembureau mogen stemmen, voor dezelfde verkiezingen.

Waar u kunt stemmen

Hier kunt u binnenkort op de interactieve kaart zien waar u kunt stemmen.