Planschade

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente besluiten heeft genomen voor de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). In sommige gevallen kan het risico worden verhoogd van 2% naar 5%. Bijvoorbeeld als er sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling, zoals woningbouw in de kern van een dorp of stad.

U betaalt het drempelbedrag van € 500 voor het in behandeling nemen van een aanvraag. U krijgt dit bedrag terug wanneer geheel of gedeeltelijk positief op uw aanvraag wordt beslist.

Tablist