Partijnaam registreren

Om met een bepaalde partijnaam mee te doen aan de verkiezingen, laat u deze naam registeren. Daarvoor dient u een registratieverzoek in. Daarna komt de naam boven de kandidatenlijst te staan op het stembiljet. Blanco meedoen kan ook: u geeft dan geen naam door en krijgt alleen een lijstnummer op het stembiljet.

Zorg ervoor dat de gemeente uw verzoek tot registratie vóór 21 december 2021 heeft gehad.

Tablist