Overlijden

Wat u moet weten

Wilt u zelf de aangifte van overlijden doen? Dat kan tijdens het inloopspreekuur, iedere werkdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via 0900 1852.

Waar en wanneer

  • De aangifte vindt plaats in de gemeente Haarlemmermeer als de persoon hier is overleden.

  • ​Aangifte van overlijden moet binnen 6 dagen na het overlijden worden gedaan.


Begrafenis en crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen 6 dagen na het overlijden. Om iemand te begraven of cremeren, heeft u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.

Wilt u een begrafenis op een begraafplaats van de gemeente Haarlemmermeer uitvoeren? Vul dan het Formulier aanvraag uitvaart (pdf) in.

U mailt het ingevulde formulier naar meerterpen@waterwolfbv.nl.

Meenemen

  • Paspoort of identiteitskaart van degene die aangifte doet.

  • Doktersverklaring van overlijden.

Kosten

De aangifte van overlijden kost niets.

Een afschrift kost € 13,40.