Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? En is het daarvoor nodig om bijvoorbeeld een container op de openbare weg te plaatsen? Dan meldt u dit bij de gemeente. Gaat u werken in de openbare grond? Of breekt u een weg op? Dan meldt u dit ook. De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer.

Wat u moet weten

  • Opslag in de openbare ruimte kan alleen als opslag op eigen terrein niet mogelijk is. 

  • Als u een container op eigen terrein of op een parkeerplaats zet en deze er niet langer dan 4 weken staat, hoeft u dit niet te melden.

  • Op de opslagcontainer moet de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of gebruiker staan. In de opslagcontainer mag geen huishoudelijk afval. Ook mogen er geen gevaarlijke of licht-ontvlambare stoffen en kadavers in. De container moet worden voorzien van markeringen. Deze moeten voldoen aan de richtlijnen 'Markering onverlichte obstakels' van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

  • Voert u opslag, tijdelijke verkeersmaatregelen en opbreken tegelijk uit? Dan is één melding genoeg.

  • U meldt de werkzaamheden of opslag tenminste 30 dagen van te voren.

  • U kunt een melding doen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor maximaal 4 maanden.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Team Vergunningen via 0900 1852.

Stukken toevoegen

Voeg deze stukken toe:

  • Een situatieschets van de locatie, waar de opbreek of opslag gaat plaatsvinden (schaal 1:1000).
  • Een bebordingsplan als de werkzaamheden gevolgen hebben voor het verkeer.
  • Een omleidingsroute als de werkzaamheden gevolgen hebben voor het verkeer.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van opslag en verkeersmaatregelen op openbare grond.