Ophangen van spandoeken of vlaggen aan bruggen

Wilt u vlaggen of spandoeken aan bruggen hangen? Daar gelden regels voor.

Wat u moet weten

Regels

 • Vlaggen en spandoeken mag u alleen aan bepaalde bruggen hangen. Dus niet aan een gebouw of op een andere plek langs de openbare weg. Ook niet boven rijbanen, aan viaducten, aan bruggen boven rijbanen of aan een lichtmast.

 • U mag per voorgestelde brug maximaal 2 vlaggen of spandoeken ophangen: maximaal 1 per brugleuning. Bekijk het tabblad Waar u een spandoek mag ophangen.

 • Vlaggen of spandoeken in straten mogen alleen worden opgehangen aan het begin en aan het einde van de straten. Dit geldt alleen voor kleinschalige, niet commerciële activiteiten. En alleen als die georganiseerd zijn door een dorpsraad of wijkraad.

 • De vlaggen en spandoeken mogen maximaal 14 dagen worden opgehangen tijdens of vóór de collecte of activiteit.

Waar u een spandoek mag ophangen

Locatie: waar mag u een vlag op spandoek ophangen?

Op de volgende bruggen mag u een vlag of spandoek ophangen:

 • Loopbrug in Lijnden over de Hoofdvaart (aan het einde van de Akerdijk in Lijnden).

 • Bruggen in de kruising Hoofdweg, opritten en afritten naar de Weg om Noord in Hoofddorp.

 • Brug in de kruising Hoofdweg - Burgemeester Pabstlaan in Hoofddorp.

 • Brug in de kruising Hoofdweg - Ter Veenlaan - Melis Spaansweg in Hoofddorp.

 • Brug in de kruising Hoofdweg - Graan voor Visch (Paxlaan) - Paxlaan in Hoofddorp.

 • Brug in de kruising Hoofdweg - Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp.

 • Brug in de kruising Hoofdweg - Noorderdreef in Nieuw-Vennep.

 • Fietsbrug of loopbrug over de Hoofdvaart ter hoogte van de Bosstraat in Nieuw-Vennep.

 • Brug in de kruising Hoofdweg - Venneperhof - Kerkstraat in Nieuw-Vennep.

 • Fietsbrug of loopbrug over de Hoofdvaart bij de Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep.

 • Brug in de kruising Hoofdweg - Zuiderdreef in Nieuw-Vennep.


​Let op de volgende situaties:

 • Vindt er onderhoud plaats aan een brug? Dan kunt u daar geen vlag of spandoek ophangen.

 • U hangt de vlag of het spandoek zo op dat het ongevaarlijk is voor automobilisten of fietsers.

 • U hangt de vlag of het spandoek met stevige bevestigingsmiddelen op. Zodat deze bij harde wind niet losraakt.

Voorwaarden

Een vlag of spandoek hangt u op wanneer u een collecte of een sociaal-culturele activiteit bekend wilt maken. Deze activiteit mag geen winstoogmerk hebben. De collecte of activiteit is gericht op de inwoners van gemeente Haarlemmermeer. De collecte of activiteit vindt plaats in gemeente Haarlemmermeer. Een vlag of spandoek kan uitsluitend worden opgehangen door:

 • Een (vrijwilligers)organisatie die zich richt op het houden van een collecte en het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor de inwoners van gemeente Haarlemmermeer. De gemeente verstaat onder een organisatie: een vereniging, stichting, bewonersgroep of comité.

 • Een liefdadigheidsinstelling voor een activiteit die op het landelijke collecterooster staat.

De vlaggen en spandoeken mogen maximaal 14 dagen worden opgehangen tijdens of vóór de collecte of activiteit.