Openbare laadpalen voor elektrische auto's

Wat u moet weten

Waar staan de openbare laadpalen?

Op de website van oplaadpalen.nl ziet u de locaties van openbare laadpalen. Ook is op deze website per laadpaal te zien of een laadpaal bezet of vrij is.


Mag mijn auto op een oplaadplek blijven staan na het opladen?

Is uw auto opgeladen? Maak dan zo snel mogelijk de oplaadplek weer vrij voor de volgende auto. Zo kan iedereen van het oplaadpunt gebruik maken. De oplaadplek is geen parkeerplek. Staat u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan betaalt u de reguliere parkeerkosten. Staat u in een blauwe zone? Dan gebruikt u de parkeerschijf. Hoe lang u mag parkeren is aangegeven aan de grenzen van de blauwe zone. Meer informatie over betaald parkeren en blauwe zones vindt u op de pagina over parkeren.


In mijn buurt is behoefte aan een openbaar oplaadpunt maar de locatie staat niet op de lijst. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een openbare oplaadpaal. De gemeente doet nu per gebied onderzoek en bepaalt vervolgens waar openbare laadpalen geplaatst worden. Houdt de lijst met toekomstige locaties op deze pagina in de gaten. Daar maakt de gemeente bekend waar nieuwe openbare laadpalen komen.


Mag ik met een oplaadkabel over de stoep?

Om de straat netjes en veilig te houden is het niet toegestaan dat oplaadkabels over de openbare weg te leggen om een elektrisch voertuig op te laden. 


Ik wil een laadpaal plaatsen op mijn eigen terrein. Heb ik hier toestemming voor nodig?

Wilt u een laadpaal op uw eigen terrein? Dan is deze informatie over openbare laadpalen niet voor u bedoeld. U plaatst zelf een laadpaal. Hiervoor is geen toestemming van de gemeente nodig. Er is geen subsidieregeling.

Oplaadpunt in uw buurt

De gemeente Haarlemmermeer wil dat het aantal laadplekken meegroeit met het aantal elektrische auto’s dat in onze gemeente rijdt. Uit cijfers van de Klimaatmonitor blijkt dat Haarlemmermeer op dit moment het sterkst ontwikkelde laadnetwerk van Nederland heeft. 

De gemeente onderzoekt regelmatig waar en met welke oplossing zij het laadnetwerk kan uitbreiden. De gemeente bepaalt op basis van uitgebreid onderzoek op welke locaties nieuwe laadpalen komen. Het gaat bijvoorbeeld om woon-werk locaties, maar ook om locaties bij grote openbare parkeerterreinen zoals een winkelcentrum of een station. De komende jaren komen er ook laadpleinen bij. Dat zijn meerdere laadpunten bij elkaar in de buurt van grote openbare parkeerterreinen.
 


Hoe bepaalt de gemeente waar behoefte is aan nieuwe laadpalen?

De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt waar de meeste behoefte is aan openbare laadpalen, dat noemen we de gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), bedrijven en bevolkingsgegevens. De gemeente bekijkt wat de meest geschikte locaties zijn. Op drukke locaties komen bijvoorbeeld laadpunten voor meerdere auto's. Dit gebeurt altijd in overleg met dorpsraden en wijkraden.
 


Hoe word ik op de hoogte gesteld als er in mijn buurt een oplaadpunt komt?

De gemeente Haarlemmermeer stelt u niet persoonlijk op de hoogte als er een nieuw oplaadpunt in uw buurt komt. Voor het plaatsen van oplaadpalen neemt de gemeente een verkeersbesluit. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de parkeerplaats bij een laadvoorziening alleen te gebruiken is voor het opladen van elektrische auto's. Het officiële verkeersbesluit waarin de parkeerplaatsen worden aangewezen voor de openbare oplaadpunten staat op de website van officiële bekendmakingen. Het is mogelijk om binnen zes weken na de publicatiedatum schriftelijk bezwaar te maken. Meer informatie daarover vindt u in het verkeersbesluit.


Gaan de laadpalen niet ten koste van parkeerplaatsen?

Voor het opladen van een elektrisch voertuig moet de gemeente Haarlemmermeer een locatie vinden in de bestaande situatie. Volgens het beleid legt de gemeente geen extra parkeerplaatsen aan. Bij de uiteindelijke afweging van laadlocaties houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met de parkeerdruk en de geldende parkeernormen in uw buurt.

Toekomstige locaties

Na uitgebreid onderzoek zijn onderstaande locaties vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met belangrijke zaken zoals parkeren, groen en beheer van openbare ruimte. Waar mogelijk zijn direct verkeersbesluiten genomen voor de locaties. Gemiddeld duurt het 5 maanden voordat een laadpaal geplaatst is.

Buitenkaag         

 • Parkeerplaats Leidsemeerstraat / Zweilandstraat

Hoofddorp

 • Aalburgplein (planning 24 juli 2019)

 • Antareslaan

 • Arnolduspark

 • Atletiekstraat
 • Carry Pothuisstraat

 • Etty Hillesumplantsoen (planning 25 juli 2019)

 • Judith Leysterstraat (planning 24 juli 2019)

 • Markenburg (planning 24 juli 2019)

 • Mathilde Wibautstraat (planning 25 juli 2019)

 • Middenburg

 • Parkeerterrein SKWA

 • Redenburgsingel

 • Regulusplein

 • Roosterbos

 • Sparresholm

 • Stoholm

 • Tolheksbos

 • Vliehors

Lisserbroek          

 • Munstraat

 • Ribesstraat

Nieuw-Vennep

 • Beethovenlaan

 • Deliuslaan

 • Laan van Loevestein

 • Muiderpoort

 • Parkeerplaats Venneperweg bij winkelcentrum De Symfonie

 • Parkeerplaats Winkelcentrum Linquenda

 • St. Antoniusstraat

 • Van Bemmelenstraat

 • Zuilensteinsingel

Rijsenhout         

 • Parkeerplaats Werf

Spaarndam  

 • Rijnland

 • Ringweg