Nederlander worden

Door optie

Optie is de snelste en makkelijkste manier om Nederlander te worden.


Voorwaarden

Nederlander worden door optie kan alleen als u voldoet aan een van deze voorwaarden:

 • U bent meerderjarig, geboren en opgegroeid in Nederland en u heeft een geldige verblijfsvergunning.

 • U bent meer dan 3 jaar getrouwd met een Nederlander. En u woont meer dan 15 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland.

De andere voorwaarden voor optie vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hoe het werkt

 1. Voldoet u aan de voorwaarden van de IND? Maak dan een afspraak door te bellen: 0900 1852.

 2. Bij de afspraak vult u een optieverklaring in.

 3. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet.

 4. Is alles in orde? Dan krijgt u van de burgemeester een brief waarin staat dat u Nederlander kunt worden.

 5. De burgemeester nodigt u uit voor de naturalisatieceremonie. Dit is de officiële bijeenkomst waarbij u Nederlander wordt.

 6. Tijdens de ceremonie spreekt u uit dat de Nederlandse wetten voor u gelden. Dit heet de Verklaring van verbondenheid. Daarna krijgt u het bewijs dat u Nederlander bent.

 7. Ongeveer 1 week na de ceremonie vraagt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente. U levert dan uw verblijfsvergunning in.

Voldoet u niet aan de eisen? Dan krijgt u een brief waarin staat waarom u geen Nederlander kunt worden door optie. U kunt hiertegen bezwaar maken. In de brief staat hoe u dat doet.


​Meenemen

Neem de volgende documenten mee naar de afspraak: 
 
 • Een geldig identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld uw huidige paspoort.

 • Geldige verblijfsvergunning.

 • Geboorteakte.

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Door naturalisatie

Woont u in Nederland en wilt u Nederlander worden? Staat u ingeschreven in gemeente Haarlemmermeer? En voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie van de IND? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot naturalisatie indienen. Maak daarvoor een afspraak door te bellen: 0900 1852.


Hoe het werkt

 1. Bij de afspraak vult u een verzoek tot naturalisatie in. Heeft u kinderen onder de 18 jaar? En voldoen ze aan de voorwaarden van de IND? Dan kunt u ook een verzoek indienen om uw kinderen mee te laten naturaliseren.

 2. Zijn alle documenten in orde? Dan stuurt de gemeente uw aanvraag naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 3. De koning beslist over uw naturalisatie. U krijgt hierover een brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 4. Mag u naturaliseren? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Dit is de officiële bijeenkomst waarbij u Nederlander wordt. 

 5. Tijdens de ceremonie spreekt u uit dat de Nederlandse wetten voor u gelden. Dit heet de Verklaring van verbondenheid. Daarna krijgt u het bewijs dat u Nederlander bent.

 6. Ongeveer 1 week na de ceremonie vraagt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente. U levert dan uw verblijfsvergunning in.


Meenemen

De volgende documenten moet u meenemen naar de afspraak: 

 • Geldig identiteitsbewijs, zoals uw huidige paspoort.

 • Geldige verblijfsvergunning.

 • Geboorteakte.

 • Diploma van inburgering of een gelijkwaardig Nederlands diploma.

Binnen 1 jaar na uw aanvraag krijgt u antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kosten

Nederlander worden door optie

Voor wie 

Kosten

1 persoon

€ 187

Een stel

€ 319
Voor elk kind waarvoor u een aanvraag doet € 21

Nederlander worden door naturalisatie

Voor wie 

Kosten

1 persoon (standaard tarief)

€ 881

1 persoon (laag tarief)

€ 655

Een stel (standaard tarief)

€ 1124

Een stel (laag tarief)

€ 899
Voor elk kind waarvoor u een aanvraag doet € 130