Milieueffectrapportage

Wat u moet weten

In bestemmingsplannen van de gemeente staan soms nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe ontwikkeling heeft soms effect op milieuaspecten, zoals geluid of luchtkwaliteit. Daarom wordt er soms een milieueffectrapport opgesteld voordat de plannen concreet worden gemaakt.
 
De gemeenteraad stelt dan een notitie vast over de reikwijdte en het detailniveau (NRD) van het onderzoek. In de NRD staat welke milieueffecten de raad wil laten onderzoeken en hoe grondig hij dat willen laten doen.
 
Voordat de gemeenteraad een NRD vaststelt, kan iedereen een zienswijze indienen. Burgemeester en wethouders maken officieel bekend dat een concept-NRD ter visie ligt. In deze publicatie staat wie een zienswijze kan indienen, tot wanneer en bij welke instantie dat mogelijk is. 
 
U kunt schriftelijk, mondeling en digitaal een zienswijze indienen. U kunt een digitale zienswijze alleen met DigiD indienen. U klikt op ‘zienswijze indienen’ om uw zienswijze digitaal te versturen.
 

Ter visie liggend

Op dit moment liggen er geen plannen ter visie.