Meldingsformulier sociale dienstverlening

Wat u moet weten

Heeft u ondersteuning nodig bij uw dagelijkse bezigheden? Heeft u behoefte aan sociale contacten? Of heeft u schulden en wilt u financiële ondersteuning? Dan kun u hulp aanvragen bij de gemeente Haarlemmermeer. Als u op de knop ‘Hulpvraag melden’ klikt, komt u bij het meldingsformulier Sociale Dienstverlening.

Na het versturen van het formulier maakt een medewerker van de gemeente zo snel mogelijk een afspraak voor een gesprek. In het formulier staat welke papieren u bij het gesprek nodig heeft.


Uitzonderingen

Jeugdzorg

Heeft u jeugdzorg nodig of heeft u vragen over jeugdzorg? Dan hoeft u het meldingsformulier niet in te vullen. U kunt terecht bij het CJG, de jeugdarts, hulpverleners op school en de huisarts. Zij bieden zelf hulp of gaan met u na welke andere jeugdhulp nodig is.


Verblijf in een instelling voor volwassenen

Heeft u 24 uur per dag toezicht nodig? En wilt u in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen? Dan vraagt u een indicatie hiervoor aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).


Aanvraag verlenging

Heeft u een indicatie voor dagbesteding, individuele begeleiding (inclusief voormalig hulp bij het huishouden) of kortdurend verblijf en loopt deze dit jaar af? Dan hoeft u het meldingsformulier niet in te vullen. Neem in dat geval 2 maanden vóór het verloop van uw indicatie contact op met uw huidige zorgaanbieder.


Wijkverpleging

Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Dit is wijkverpleging en valt onder de Zorgverzekeringswet. U vraagt dit aan bij uw zorgverzekeraar.

Hoe het werkt

  • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u om uw vraag te bespreken.
  • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het raadhuis zijn of bij u thuis. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.
  • Eerst kijken we samen wat u zelf kunt doen. Of met hulp van uw familie of buren. Lukt dat niet? Dan kijken we naar andere oplossingen. We maken daar met u afspraken over.