Melden van een evenement met hard geluid

Organiseert u eenmalig een feest of live optreden bij een vereniging of in een café, zaal of restaurant? En is daar harde muziek bij of hard geluid? Dan meldt u dit bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst behandelt deze meldingen namens gemeente Haarlemmermeer. U kunt dan toestemming krijgen voor het overschrijden van de geluidsvoorschriften. Dit kan maximaal twaalf keer per jaar. Wilt u de veldverlichting bij sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan? Dan doet u ook een melding.
Tablist