Melden van een evenement met hard geluid

Organiseert u eenmalig een feest of live optreden bij een vereniging of in een café, zaal of restaurant? En is daar harde muziek bij of hard geluid? Dan meldt u dit bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied behandelt deze meldingen namens de gemeente Haarlemmermeer. U kunt dan toestemming krijgen voor het overschrijden van de geluidsvoorschriften. Wilt u de veldverlichting bij sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan? Gebruik dan ook dit formulier.

Wat u moet weten

U meldt een feest, concert of optreden in de volgende gevallen:

  • Het gaat om een eenmalig feest of live optreden bij een vereniging, sportvereniging of een bedrijf.

  • Het feest valt niet onder de normale activiteiten van het bedrijf.

  • Het kan zijn dat de geluidvoorschriften worden overtreden.Met de melding mag u ook de veldverlichting voor sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan. U kunt maximaal 12 maal per jaar een dergelijke festiviteit melden.

Gaat het om een eenmalig evenement op bijvoorbeeld een plein, in een park of op een evenemententerrein? Dan is een melding niet genoeg. U vraagt dan een evenementenvergunning aan. Zie ook de brochure 'Meldingsplichtige evenementen' (95.41 KB).

Melden

Vul het online formulier ‘Kennisgeving/ontheffing geluidnormen’ minstens 4 weken voordat het evenement plaatsvindt in.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via het contactformulier. Of bel naar 088 567 02 00.

Kosten

Een melding voor een evenement met hard geluid kost niets.