Melden beëindiging geregistreerd partnerschap

Wat u moet weten

  • U beëindigt een geregistreerd partnerschap via de rechtbank, een advocaat of notaris. Welke manier u kiest, is afhankelijk van de situatie.

  • De beëindiging moet binnen 6 maanden na de uitspraak worden ingeschreven. Dit moet bij de gemeente waar het partnerschap werd geregistreerd. Pas dan is de beëindiging definitief.


Ontbinding partnerschap

  • Heeft u minderjarige kinderen? Dan laat u het partnerschap ontbinden door de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  • De rechter spreekt de ontbinding uit. De rechter maakt ook afspraken over de boedelscheiding, alimentatie en het ouderschapsplan.

  • Is beroep tegen de ontbinding niet meer mogelijk? Dan moet de uitspraak van de rechtbank (de beschikking) binnen 6 maanden ingeleverd worden. Dit moet bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u het partnerschap bent aangegaan.

  • Meestal regelt de advocaat dit voor u. Heeft de gemeente de beschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? Dan is het partnerschap pas officieel ontbonden.


Beëindiging partnerschap

  • Heeft u geen kinderen? En bent u het helemaal met elkaar eens over allerlei zaken? Zoals de boedelscheiding, de hoogte van de eventuele alimentatie en de verdeling van de kosten van de procedure? Dan kunt u het geregistreerd partnerschap ook laten beëindigen. Dit gaat sneller dan een ontbinding bij de rechter.

  • U gaat samen naar een advocaat of notaris en laat een convenant opmaken met daarin de gemaakte afspraken.

  • De advocaat of notaris stelt ook een verklaring op. Daarin staat dat het partnerschap is beëindigd. Deze verklaring levert u binnen 3 maanden in bij de burgerlijke stand. Dit moet bij de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan.

  • Het partnerschap is pas officieel beëindigd als de gemeente de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Een afschrift van de beëindiging van het partnerschap vraagt u aan via afschrift burgerlijke stand.

Kosten

Het inschrijven bij de burgerlijke stand van de ontbinding of beëindiging kost niets.