Leerplicht en RMC

Wat u moet weten

Heeft u kinderen tussen de 5 en 16 jaar?

Dan geldt de Leerplicht. In deze leeftijd moeten kinderen 5 dagen per week naar school. Voor vragen over de Leerplicht neemt u contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. Kijk onder het tabblad 'Contact' hoe u contact opneemt. 


Heeft u kinderen tussen de 16 en 18 jaar?

Dan geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat jongeren naar school gaan of een leer-werktraject volgen tot zij de startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is bijvoorbeeld een havo- of vwo-diploma, of een diploma van middelbaar beroepsonderwijs (minimaal niveau 2). Een vmbo-diploma geldt helaas niet als startkwalificatie.


Heeft u kinderen die naar speciaal onderwijs gaan en/of moeilijk leren?

Dan gelden andere regels: de startkwalificatie geldt niet voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Deze kinderen gaan naar school tot zij 18 jaar zijn.


Ben je 18 jaar of ouder en ga je niet meer naar school?

Dan kan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) helpen. Je kunt het RMC bereiken via RMC@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852. Het RMC helpt jou bij het oplossen van de problemen waardoor je niet (meer) naar school gaat, bijvoorbeeld motivatie of te weinig geld. Het RMC helpt jongeren zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar.

Vakantie, verlof of vrijstelling

Kinderen gaan elke dag naar school en zijn alleen vrij met de vastgestelde schoolvakanties. In bepaalde gevallen kunt u vrijstelling voor één of meerdere schooldagen krijgen.


Verlof

  • Wilt u verlof aanvragen voor een schooldag, bijvoorbeeld voor een jubileum of een begrafenis? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de school. 
  • Wilt u langer dan 10 dagen verlof voor uw kind aanvragen? Neem dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten.
  • Wordt het verlof afgewezen en komt uw kind niet naar school? Dan kunt u opgeroepen worden om een verklaring af te leggen.

Vrijstelling

U kunt vrijstelling aanvragen voor onderwijs, bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland naar school gaat. Of omdat uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen, door een (psychische) ziekte. U neemt dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten.

​Schoolvakanties

Een overzicht van de schoolvakanties vindt u op de website van Rijksoverheid.
 

Contact

U neemt contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente:
  Kijk voor meer informatie over Leerplicht op de website van Leerplichtwegwijzer.