Leerplicht en RMC

Wat u moet weten

Heeft u kinderen tussen de 5 en 16 jaar?

Dan geldt de Leerplicht. In deze leeftijd moeten kinderen 5 dagen per week naar school. Voor vragen over de Leerplicht neemt u contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. Kijk onder het tabblad 'Contact' hoe u contact opneemt. 


Heeft u kinderen tussen de 16 en 18 jaar?

Dan geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat jongeren naar school gaan of een leer-werktraject volgen tot zij de startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is bijvoorbeeld een havo- of vwo-diploma, of een diploma van middelbaar beroepsonderwijs (minimaal niveau 2). Een vmbo-diploma geldt helaas niet als startkwalificatie.


Heeft u kinderen die naar speciaal onderwijs gaan en/of moeilijk leren?

Dan gelden andere regels. De startkwalificatie geldt niet voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Deze kinderen gaan naar school tot zij 18 jaar zijn.


Ben je 18 jaar of ouder en ga je niet meer naar school?

Het kan zijn dat je door een gebrek aan motivatie of te weinig geld niet meer naar school gaat. Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) helpt jongeren bij het oplossen van dit soort problemen. Het RMC richt zich op jongeren tussen de18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. Je kunt het RMC bereiken via RMC@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.

Vakantie, verlof of vrijstelling

Kinderen gaan van maandag tot en met vrijdag dagelijks naar school. Zij zijn alleen vrij tijdens de vastgestelde schoolvakanties. Deze vindt u op de website van Rijksoverheid. In bepaalde gevallen kunt u vrijstelling voor één of meerdere schooldagen krijgen.


Verlof

  • Wilt u verlof aanvragen voor een schooldag, bijvoorbeeld voor een jubileum of een begrafenis? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de school. 
  • Wilt u langer dan 10 dagen verlof voor uw kind aanvragen? Neem dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten.
  • Wordt het verlof afgewezen en komt uw kind niet naar school? Dan kunt u opgeroepen worden om een verklaring af te leggen.

Vrijstelling

U kunt vrijstelling aanvragen voor onderwijs, bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland naar school gaat. Of omdat uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen, door een (psychische) ziekte. U neemt dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten.


​Schoolvakanties

Een overzicht van de schoolvakanties vindt u op de website van Rijksoverheid.
 

Meer informatie

U neemt contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente:
 

Kijk voor meer informatie over Leerplicht op de website van Leerplichtwegwijzer.