Leerplicht en RMC

Wat u moet weten

Heeft u kinderen tussen de 5 en 16 jaar?

Dan geldt de Leerplicht: deze periode moeten kinderen 5 dagen per week naar school. Voor vragen over de Leerplicht neemt u contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. Kijk onder tabblad 'Contact' voor de juiste informatie.


Heeft u kinderen tussen de 16 en 18 jaar?

Dan geldt de kwalificatieplicht. Jongeren gaan naar school of volgen een leer-werktraject tot zij de startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is bijvoorbeeld een havo- of vwo-diploma, of een diploma van middelbaar beroepsonderwijs (minimaal niveau 2). Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie.


Heeft u kinderen die naar speciaal onderwijs gaan en/of moeilijk leren?

Dan gelden andere regels: de startkwalificatie geldt niet voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Deze kinderen gaan naar school tot zij 18 jaar zijn.


Ben je 18 jaar of ouder en ga je niet meer naar school?

Dan kan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) helpen. Je kunt het RMC bereiken via RMC@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852. Het RMC helpt jou bij het oplossen van de problemen waardoor je niet (meer) naar school gaat, bijvoorbeeld motivatie of te weinig geld. Het RMC helpt jongeren zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar.

Vakantie, verlof of vrijstelling

Kinderen gaan elke dag naar school en zijn alleen vrij met de vastgestelde schoolvakanties. In bepaalde gevallen kunt u vrijstelling voor één of meerdere schooldagen krijgen.


Verlof

  • Verlof aanvragen voor een schooldag, bijvoorbeeld voor een viering of overlijden? U neemt contact op met de school. Doe dit zo vroeg mogelijk.
  • U wilt langer dan 10 dagen verlof voor uw kind aanvragen? Neem contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten.
  • Wordt het verlof afgewezen en verschijnt uw kind niet op school? U kunt dan opgeroepen worden om een verklaring af te leggen.

Vrijstelling

U kunt vrijstelling aanvragen voor onderwijs, bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland naar school gaat. Of omdat uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen, door een (psychische) ziekte. U neemt dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten.

​Schoolvakanties

Een overzicht van de schoolvakanties staat op de website van Rijksoverheid.
 

Contact

U neemt contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente: