Leegstandwet

Heeft u een nieuwe woning gekocht en woont u daar al? En staat uw oude woning leeg en te koop? Dan kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren. Dat kan op basis van de Leegstandwet. U heeft hiervoor een vergunning van gemeente Haarlemmermeer nodig.
Tablist